Slovenski biografski leksikon

Klemens, knjigoveška in knjigotrška rodbina v Lj. Koncem 18. stol. se omenja Andrej K. (natančnejši življenski podatki neznani) kot knjigovez, magistratni odbornik in hišni posestnik na Starem trgu; za časa francoske zasedbe je vezal za lj. licejsko knjižnico. Po njegovi smrti je vodila knjigoveznico vdova Cordula K. (r. Piringer, u. 17. marca 1831, stara 72 let), dokler ni ok. 1820 prevzel podjetja sin Janez Nep. K. (r. 18. apr. 1786, u. 6. marca 1839), ki ga je z obsežnim knjigotrštvom, tedaj knjigovezcem brez posebne koncesije dovoljenim, zelo dvignil. Zalagal je v visokih nakladah pred vsem nabožne knjige, ki so mu jih tiskali Eger, Kleinmayr, Sassenberg, zlasti pa njegov sorodnik Blaznik. Izdal je, oz. njegovi nasledniki, Baragovo Dušno pašo 1830, 1832, 1835 (v 2 izd.), 1836, 1840, 1841, 1845 (v 2 izd.), 1850, 1852, Od počeščevanja in posnemanja Matere Božje 1830, Obiskovanje Jez. Kristusa v presv. Reš. Telesu 1832, 1637, 1842, Obiskanje križoviga pota 1834, nemški in slov. popis navad Indijanov v Sev. Ameriki 1837, Premišljevanje štirih poslednjih reči 1837 in Nebeške rože 1846; Ciglerjeve Molitve za bolnike 1830, Štiri posledne reči 1831, 1836, Mašne bukvice 1832, 1834, 1836, 1840 (v 2 izd.), 1852, Dober nauk 1832, Bratovščina sv. Leopolda I. 1834, II. 1837, Križev pot (iz Mašnih bukvic) 1835, Kratki nauki 1835, Duhovni studenc 1835, 1842, 1847, 1850, 1853 in povest Sreča v nesreči 1836, 1838, 1840 (skupno v 3050 izvodih); Dolinarjeve Pesme v godove in praznike 1833, 1839, Pesme od farnih pomočnikov 1839 in prevod Izidor, brumni kmet 1835, Holzapflov Venec nedolžnosti 1838, Kekov Duhovni tovarš 1838 s ponatisom Kratkega katekizma v mnogih izdajah, Kosmačeva prevoda Krištofa Schmida povesti Ita Togenburška 1831 in Vezilo ali preganjana nedolžnost 1834; Rozmanove molitvenike: Oče naš, kteri si v nebesih 1826, 1839, 1842, 1846, Posvečeno bodo tvoje ime 1836, Daj nam danes naš vsakdanji kruh 1835, 1836, 1840, 1847, 1851, 1854; Švabov Pogled v večnost 1833 in Pridige I—II. 1835; Veritijevo Življenje svetnikov I. 1831, 1841; II. 1831, 1844; III. 1831, 1845; IV. 1832, 1846, Razlaganje terpljenja Jez. Kr. 1831, Kerš. kat. nauk za otroke 1836, 1840, za odrašene ljudi 1834, 1837, Perpravljanje k smrti 1841; Zalokarjev Splošin nauk od krajnskih črk 1825, Kratko podučenje v kerš. resnicah 1826 in Kratko premišljevanje Krist. terpljenja 1826. Njegovi nasledniki: vdova Jozefa K. (u. 24. jan. 1879) in sin Ignac (r. 29. jul. 1825, u. ?) niso mogli vzdržati podjetja na isti višini, za tedanje lj. razmere je bilo 7–8 knjigovezcev pač preveč. — Prim.: Šentjakobske matrike; Blaznikov Arbeitsbuch; Simonič. Šr.

Šlebinger, Janko: Klemens. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi276177/#slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine