Slovenski biografski leksikon

Fašank (Faschang), kranjsko-koroška družina, ki je sodelovala v 16. stol. pri protestantskem pokretu med Slovenci od začetka do zanika njegove organizacije. Krištof F. je prišel ok. srede 16. stol. za kat. župnika na Bled, vsaj že 1562 nehal čitati mašo, uvajal vedno več protest. institucij, 1572 moral prepustiti Bled katolikom, bil v službi stanov, pridigal v Zaspeh (1572), na Bledu (1573), na Nadlišku in v Lj., kjer je u. 11. sept. 1580. Janž F. je 1554 živel v Celovcu in že imel protest. miselnost, bil 1571–82 protest. župnik v Tultschnigu na Kor., pozneje stanovski predikant v Celovcu, a v času protiref. 15. Marca 1601 bil odpuščen. Pri reviziji Dalmatinove biblije v Lj. 1581 je poleg Bernharda Stainerja predstavljal Korošce, 1582 podpisal formulo concordiae. Tomaž F. je bil ord. 22. apr. 1567 v Regensburgu za evang. predikanta »na Hrvaškem«, postal 1570 evang. župnik v Selcih pod Kozjakom (podr. župnije v Dobrničah, ki je bila inkorpor. Stični), se moral 1582 umakniti in se po vsej priliki vrnil, u. 1597. Gregor F., menda iz Radovljice, r. ok. 1550, je študiral od 1566 v Tübingenu, kjer je užival 1568–9 Tiffernovo ustanovo, bil 1572 nekaj časa protest. pridigar pri slov. cerkvi sv. Duha v Celovcu, 1580 neofic. predikant v Trbižu, od 1582 vnovič predikant pri slov. cerkvi sv. Duha v Celovcu, po odpustu z 29. dec. 1600 se moral umakniti. Njegovo knjižnico v Celovcu so že 1594 kupili koroški stanovi za 71 gl. (Centralblatt f. Bibliothekswesen 1924, 237). Moric F. (sin Janžev) je od 1578 študiral v Tübingenu, kjer je bil 1580–5 Tiffernov štipendist, 1587 v Wittenbergu (Album 2, 348), postal predikant stanov na Koroškem, a se moral v času protireformacije umakniti. Lenart F. (sin Krištofov?) je obiskoval 1584 stanovsko šolo v Lj., študiral ob podpori kranjskih stanov od 1592 v Tübingenu teologijo, 1597 v Padovi medicino ter postal stanovski zdravnik v Hollabrunnu na Nižjem Avstr. Abel F., r. v Selcih pod Kozjakom (sin Tomažev), je študiral s podporami dež. stanov kranjskih od 1592 v Tübingenu (magistr. 15. febr. 1598) ter postal po očetovi smrti iz naklonjenosti kozjaškega graščaka Janža Ludv. Sauerja protest. župnik v svojem rojstnem kraju, kjer je bil še 6. apr. 1600, na kar je moral, menda zadnji izmed kranjskih predikantov, zapustiti deželo. — Prim.: Valvasor VII, 456; XI, 612; Dimitz III, 101, 150, 151, 197, 209; Elze, Univ. Tübingen, 67, 72, 82; Elze, Prediger, JGGPÖ 1900, 168; Hermelink, Matr. der. Univ. Tübingen, 464 (21), 568 (9), 620 (40), 668 (101), 697 (87), 700 (3). Kd.

Kidrič, Francè: Fašank. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi185498/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine