Poklici in dejavnosti Feldmaršal

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Borojević pl. Bojna, Svetozar
13. december 1856, Umetić, Hrvaška
23. maj 1920, Celovec, Koroška, Avstrija