Poklici in dejavnosti Biomedicinski informatik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Adamič, Štefan
3. avgust 1926, Kompolje (Dobrepolje, obč.), Slovenija