Poklici in dejavnosti Ledni plezalec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Čar, Marko
23. november 1969, Kranj, Slovenija
11. januar 2000, med Logarsko dolino in Ljubljano, Slovenija