Poklici in dejavnosti Štukater

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Göbhard, Josip