Poklici in dejavnosti Pomožni škof

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Kumar pl. Chumberg, Mihael
1581, Grgar, Slovenija
30. junij 1653, Novo mesto, Slovenija