Poklici in dejavnosti Generalni vizitator

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Terpin, Filip
med 1603 in 1604, Selca, Slovenija
23. junij 1683, Kranj – Šmartin, Slovenija