Primorski slovenski biografski leksikon

ZDRAVLIČ Ivan (Janez), duhovnik, ljudski misijonar, član Misijonske družbe, r. 5. febr. 1866 v kraju Selce, kuracija Lese, občina Grmek v Benečiji, u. 24. jul. 1956 v Lj. Osnovno š. je obiskoval v Hlodiču, končal pa jo je v Čedadu. Gimn. in bogoslovne študije je opravil v Vidmu, kjer je bil 1891 posvečen v duhovnika. Služboval je najprej v Oblici in Mažerolah, nato je 1899 vstopil v Misijonsko družbo. Po noviciatu v Gradcu ga je pot vodila na različne družbine postojanke: Celje, Maribor, Mirenski Grad, Lj. Na Mirenski Grad je prvič prišel 17. dec. 1913, v skupnosti sobratov lazaristov, ki so prav tedaj prevzeli oskrbo božjepotnega griča. Na Grad se je vrnil po prvi svet. vojni 1921 in ostal tu do 1934, ko so ga fašistične oblasti na poti v Gor. aretirale ter obsodile na konfinacijo. Interniran je bil v Orio pri Brindisiju, odkoder se je vrnil v Celje. – Z. je bil v svojem duhovniškem poslanstvu predvsem ljudski misijonar in voditelj duhovnih vaj. Bil je na okrog 400 misijonih in vodil okrog 250 duhovnih vaj. Na Gradu je opravljal tudi službo superiorja. V zadnjem obdobju življenja med drugo vojno in po njej pa se je posvetil spovedovanju. V teh težkih časih si ga je za spovednika izbral tudi škof Vovk. Vsekakor je bil Z. klena duhovniška osebnost, ki se je zarisala v srca ljudi za dolga desetletja.

Prim.: Liber Confratrum in Monte Grad ab anno 1913 usque ad 19...; letopis Misijonska družba sv. Vincencija Pavelskega. Jugoslovanska provinca 1932; življenjepis v provincialnem arhivu v Lj.; Anton Pust, Mirenski Grad pri Gorici, Miren 1986 (druga dopolnjena izd., Miren 1991).

B-n

Budin, Pavel: Zdravlič, Ivan. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine