Primorski slovenski biografski leksikon

ZADNIK Zvezdana, zdravnik, pediater, r. 8. apr. 1909 v Postojni, živi v Lj. Oče Avgust, adjunkt pri južni železnici, mati Marija de Glerija, gospodinja. Študij medic. je začela v Lj. in nadaljevala v Bgdu, kjer je promovirala 1933. Najprej je opravila staž, nato se je zaposlila kot privatni zdravnik v Št. Jerneju na Dolenjskem. 1941 je prišla v Lj. in začela specializacijo pediatrije. Maja 1941 se je vključila v OF. Apr. 1942 je bila aretirana in odpeljana v zapore v It. Po razpadu It. je bila v ilegali v Abruzzih. Od dec. 1943 je delala v partiz. zdravstvu (bolnišnica VII. korpusa); bila je upravnica evakuacijske baze. Do febr. 1945 je vodila evakuacijo ranjencev preko Topuskega. Nato je bila do konca vojne upravnice bolnišnice v Zadru. Po demobilizaciji poleti 1945 je nadaljevala specializacijo pediatrije, ki jo je opravila 1948. Vodila je otroški odd. ortopedske bolnišnice v Valdoltri in Rovinju. Od 1948 do upokojitve (1970) je bila na ortopedski kliniki v Lj. Izpopolnjevala se je v Zürichu 1948. Predavala je pediatrijo v šoli za fizioterapevte in v šoli za medic. sestre. Sodelovala je na pediatričnem kongresu z referatom o zgodnji terapiji poliomelitisa.

Prim.: Pismo župnij. urada Postojna (10. sept. 1989); ULjBB I, 1957, 389; II, 525; III, 927; Gradivo o slov. partiz. saniteti, Lj. 1979, 22; Poslanstvo slov. zdravnika, Lj. 1965, 455, 476, 477, 503, 534, 537.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Zadnik, Zvezdana. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952760/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine