Primorski slovenski biografski leksikon

WILHELM (Guglielmi) Adolf (Dolfi), trgovec, politični delavec, r. 1. jun. 1928 v Senožečah, živi na Opčinah. Oče Adolf, po poklicu mesar, mati Marija Škrlavaj, gospodinja, rojena na Opčinah. Družina se je preselila na Opčine 1936. Tu je dokončal osn. in sr. it. š. Zaradi hudih medvojnih življenjskih razmer se je kot trinajstletnik zaposlil pri vaškem obrtniku. Jun. 1944 so ga Nemci odpeljali v delovno taborišče organizacije TODT v Matulje pri Reki, maja 1944 pa je bil mobiliziran v partiz. vojsko. Že jun. istega leta je stopil v SKOJ. Po povratku domov jan. 1946 se je vključil v polit. delo v okviru zveze komunistične mladine STO. Od 1948 je bil član Izvršnega odbora ZKM STO, 1955 pa je postal član Centralnega komiteja. Zaradi intenzivnega aktivističnega dela je bil na upravnih volitvah 1961 izvoljen na listi KPI v tržaški občinski svet, kjer je neprekinjeno deloval kar tri mandatne dobe (skoraj 18 let). Kot občinski svetovalec se je ukvarjal predvsem s problematiko tržaškega podeželja in Krasa in z vprašanji narodnostnih pravic slov. manjšine v tržaški občini. Posebno pozornost je v tem okviru posvečal urbanističnim problemom mesta in okolice. Svoje delo v korist slov. narodnostne skupnosti na Tržaškem je po odhodu iz tržaškega občinskega sveta 1978 nadaljeval kot pokraj. svetovalec KPI. V pokraj. upravni svet je bil izvoljen 1980; tu se je zavzemal predvsem za pravičnejše socialne odnose v celotni pokrajini, za boljšo teritorialno ureditev kraškega območja, proti razlastitvam ter proti najrazličnejšim špekulacijam tako politične, narodnostne in socialne narave. Na volitvah 1980 je bil hkrati kar s 600 preferenčnimi glasovi izvoljen zmerom na listi KPI tudi v rajonski svet za Vzhodni Kras. Tu se je zavzemal zlasti za odpravo velikih pomanjkljivosti pri upravi Opčin in drugih vzhodnokraških vasi, ki jih je občinska uprava zanemarjala. Dobršen del svoje polit. in družbene dejavnosti je W. posvečal tudi socialnim problemom. 1972 je na Opčinah ustanovil zadrugo Stajpce (led. ime: Štajbce ali Štajbice) za gradnjo ljudskih stanovanj; še vedno je njen preds. S tem je bistveno pripomogel, da je veliko domačih družin z deželno podporo prišlo do stanovanja.

Prim.: Osebni podatki 12. sept. 1991; Arhiv OZE pri NŠK Trst.

Ropet

Petaros, Robert: Wilhelm, Adolf. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952710/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine