Primorski slovenski biografski leksikon

WARTO Julij, duhovnik, r. 18. maja 1845 v Idriji, u. 5. nov. 1908 v Bazovici pri Trstu. Oče Josip, lekarnar, mati Terezija Seibel. Šole je dovršil v Lj., bogoslovje v Gor. za tržaško škofijo. V duhovnika je bil posvečen 12. avg. 1868. – Leta 1868 je nastopil službo kaplana v Buzetu v Istri, a že 1870 je prišel v Trst za kaplana pri Novem sv. Antonu, kjer je ostal skoraj 20 let. 1899 je bil za kratek čas rektor tržaškega škof. konvikta. 1900 je postal župnik v Bazovici in ostal tu do smrti. – W. je v Trstu in Bazovici delal skromno in nihče tržaških Slov. ni slutil, da pod njegovo navidezno skromnostjo biva plemenita slov. duša. Kot prof. na c. kr. gimn. v Trstu se je zelo zavzemal za dijake in jim veliko pomagal. Bil je skrben oče in je zato prvi ustanovitelj tržaške dijaške kuhinje. S svojimi žrtvami je oral ledino za dijaško mladino. – V Bazovici je posvetil svoje skrbi lepoti in urejenosti domače cerkve. Kar je v cerkvi lepega, je njegovo delo. V letih 1902/03 je cerkev popolnoma prenovil. Od tedaj so barvna okna za glavnim oltarjem (narejena v Innsbrucku), freske na stropu in v prezbiteriju (Klement De Neri iz Gorice), križev pot (Johan Hlaka iz Prage), oltar Žalostne Matere božje in oltar s križem (Jakob Campidell iz Beljaka). – Za njegove zasluge v šoli in v dušnem pastirstvu je bil 1906 imenovan za monsinjorja.

Prim.: Folium Terg. 1883–1909; Šematizem Trst 1870–1909; ŠkATrst; Žup. arhiv Bazovica; KolclcMD 1914, 32.

Škerl

Škerl, Lojze: Warto, Julij. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine