Primorski slovenski biografski leksikon

VALUSSI Giorgio, univ. prof., geograf, r. 4. febr. 1930 v Trstu, u. 24. dec. 1990 prav tam. Oče Josip, tiskar, mati Avgusta, uradnica. Osn. š. v Trstu, prav tako gimn. in maturiral na klas. liceju F. Petrarca 1948, diplomiral iz geografskih ved na Leposlovni fak. tržaške U. 1952. Takoj nato je postal asistent pri katedri za geografijo, istočasno pa poučeval zemljepis najprej na sr. š. v Trstu, nato v Mestrah in Červinjanu, kjer je bil več let ravn., nato pa poučeval na zavodu L. Da Vinci v Trstu. Po drž. izpitih za poučevanje na U je bil že 1968 imenovan na stolico za geografijo pri novo ustanovljeni Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu, ki je tedaj spadala v sklop trž. U. Bil je predstojnik Inštituta za geografijo in od 1971 do 1977 tudi dekan Fak.; kot človek širokih pogledov je (menda med prvimi s trž. U) navezal stike z lj. vseučiliščem, posebno z oddelkom za geografijo in dolgo let plodno sodeloval z Inštitutom za geografijo, še posebej s predstojnikom prof. Vl. Klemenčičem, S. Ilešičem, J. Medvedom in drugimi. V okviru teh stikov se je porodila tudi zamisel o strok. srečanjih med geografi videmske in lj. U (simpoziji v Vidmu 1971, Murski Soboti 1972, Pordenonu 1973 in leto kasneje v Postojni), na katerih so geografi z obeh U. razpravljali o socioekonomskih, demografskih in geomorfoloških problemih obmejnih področij. V okviru 1969 ustanovljenega Inštituta za slovansko filologijo pri Fak. za tuje jezike in knjiž. v Vidmu je dal pobudo za ustanovitev neke vrste središča za študij, raziskave in razvoj slavističnih ved v It., a zaradi nasprotovanja v nekaterih krogih se njegova zamisel še danes ni uresničila. Prodrl je le s predlogom za ustanovitev stolice za slov. jez. s knjiž., tako da so se že dec. 1971 začela predavanja iz slov. jez. (R. Petaros) in knjiž. (J. Rotar, od 1972 M. Jevnikar), naslednje leto pa tudi predavanja iz slovan. filol. in shr. (Gusmani, Jevnikar). Tudi po osamosvojitvi videmske U 1979 je še več let predaval na furl. vseuč., na Ekon. fak. v Trstu pa uporabni in gospodarski zemljepis in vseskozi vodil Inštitut za geografijo. 1989 je postal predstojnik visoke š. za trgovske izvedence v Gor. Bil je član in več let preds. It. geogr. društva in Združenja it. geografov, 1989 pa je bil izvoljen za preds. mednar. oddelka te ustanove. Veliko je objavljal tako v it. kot v mednar. revijah in strok. publikacijah s področja geografskih ved. Še posebej pa se je zanimal za demografska vprašanja obmejnih področij. Sad raziskovalnega dela na teh območjih sta tudi dve zelo pomembni knjigi o Slovencih v It.: Il confine nordorientale d'Italia, Trst, Lint 1972, in Gli Sloveni in Italia, Trst, Lint 1974, v katerih je za tisti čas kar se da objektivno poročal o Slovencih v it., njih problemih od naselitve do današnjih dni in o odnosih med Slovenci in Italijani v teh krajih.

Prim.: Arhiv U v Vidmu; Picc. 25. dec. 1990; NL 10. jan. 1991; podatki pok. vdove sept. 1994; V. Orioles, Studi in memoria di Giorgio Valussi, U Videm 1994.

Ropet

Petaros, Robert: Valussi, Giorgio. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952470/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine