Primorski slovenski biografski leksikon

VRABEC Marjan, arhitekt, urbanist, r. 19. maja 1950 v Krepljah pri Sežani. Oče Milan, železničar, mati Nada Gomezelj, uradnica. Osn. š. v Dutovljah in v Sežani, gimn. v Postojni. Po maturi 1969 se je vpisal na arhitekturo (FAGG) v Lj. in diplomiral na oddelku prof. Edvarda Ravnikarja. Z družino (žena Jelka Šalamun in dva sinova) živi v Kopru. – Od 1975 je zaposlen v projektivnem biroju Studio Izola; od 1980 kot odgov. vodja projekta. Vmes je bil dve leti (od 1978 do 1979) na Invest biroju v Kopru. S sodelavci je izvedel številne projekte, od katerih je bila večina tudi realiziranih. Važnejši izvedeni objekti so: Srednja gostinska in turistična šola v Izoli, 1981; Avtokamp Lucija, 1981; obnova stavbe ekspoziture SDK v Izoli, 1984; obnova restavracije »Ljubljana« v Portorožu, 1985; sprejemni center z restavracijo Škocijanske jame, 1986; poslovno stanovanjski objekt v Cankarjevem drevoredu v Izoli, 1987; restavracija Taverna v Luciji, 1988; proizvodno upravni stavbi DORO in IPI v obrtni coni v Izoli, 1988 in 1989; apartmajsko naselje »Sončni park« Ankaran, 1988 (v izgradnji); Srednja šola za gostinstvo in turizem v Lj. (Fužine), 1989; trije stanovanjsko poslovni bloki v Luciji, 1989; obnova parka Vergerij v Kopru, 1989; nova tržnica v Kopru, 1990; poslovno-upravni objekt Komunala v Kopru, 1990; poslovno-apartmajski objekti Simonov zaliv v Izoli, 1991 in stanovanjski blok s 75 stanovanji v Lj. (Podutik), 1991 (v izgradnji). – Urbanistični načrti: urbanistični red občine Izola, 1980; zazidalni načrt Simonov zaliv Izola, 1989; zazidalni načrt »Marina« Izola, 1989; zazidalni načrt »Pošta« Izola, 1990. – S sodelavci je sodeloval na mnogih javnih in vabljenih natečajih. Nagrajeni natečaji: turistični kompleks Slovenska plaža Budva, pokopališče Novo mesto, džamija v Lj., terme Portorož, hotel v Poreču, hotel Vojkov dom Portorož, hotel Belveder Izola; urbanistični natečaji: ureditev centra v Litiji, Žusterna III. Koper, ureditev dela Izole (ob ulici Oktobrske revolucije). – Prvonagrajeni natečaji in realizacije: obnova restavracije »Ljubljana« Portorož, restavracija Taverna v Luciji, tržnica Koper. Razen omenjenega je izdelal načrte notranje opreme za več lokalov na Obali in v Istri (restavracije, trgovine, zlatarne, turistične agencije). – Sodeloval je na več skupinskih razstavah: »nekatere tendence v novejši slovenski arhitekturi«, Piran 1984; obnova mesta Izole, 1986; društva ljubljanskih arhitektov, 1988; društva obalnih arhitektov, 1989 in 1990. Njegova arhitektura je funkcionalna in preprosta, vendar bogata v detajlih. Grajena je na tradiciji evropske moderne, ob upoštevanju izročila istrske in kraške arhitekture.

Prim.: Osebni podatki; časop. poročila o delu.

ViK

Krapež, Vilma: Vrabec, Marjan. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi952270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine