Primorski slovenski biografski leksikon

VENOSI Salvatore, javni delavec, r. 30. nov. 1938 v Žabnicah (Kanalska dolina), kjer živi. Oče Salvatore, finančni stražnik, mati Magdalena Schwarz, gospodinja. Po osn. š. v Žabnicah je v šol. letih 1953–54 – 1960–61 obiskoval slov. nižjo sred. š. in klas. gimn. v Gor. (matura 1961), nato je na U v Vidmu študiral moderne jezike. Kot uradnik je služboval na Trbižu, v Beli Peči in Pordenonu. V šol. letih 1974–75 – 1977–78 je poučeval liter. predmete na sred. š. Iga Grudna v Nabrežini. Od 1983 je zaposlen kot raziskovalec na sedežu SLORI v Ukvah. Od 1974 pomaga tudi pri upravi svetišča na Sv. Višarjah kot cerkovnik. – Svoje javno, publicistično in raziskovalno delo je V. posvetil Kanalski dolini, katere slovenstvo je ogroženo in brez vsake pravne zaščite. 1976 je z žpk M. Gariupom (gl. čl.) organiziral tečaj slov. v Ukvah, ki ga še vodi. V letih 1977–79 je vodil tečaj slov. v Žabnicah, 1978 soorganiziral slov. glasbeno š. v Kanalski dolini, 1987 je vodil tečaj slov. v Tolmeču, v letih 1988–90 pa v Reziji. – Kot dopisnik in publicist sodeluje pri Novem Matajurju, Našem tedniku, DPk. Do 33. št. (1975–88) je pisal slov. članke in kroniko v žpk vestnik Ukve. Od 1980 do 1988 je sodeloval pri rubriki RAITrstA Bom naredil stezice – glas Kanalske doline, 1978 je sodeloval pri dokumentarcu Slovenci v Kanalski dolini. O problemih ožje domovine je govoril na številnih zasedanjih in občnih zborih (KKZ v Clc, SSk, SKGZ) ter strok. posvetih. V Novem Matajurju je objavil nize člankov o Kanalski dolini: Spoznavajmo naše kraje (1986, št. 3–12 in 15–17; 1987, št. 13–17); Slovensko Šolstvo v Kanalski dolini (1987, št. 8–11); Zgodovinski Škofijski zapiski. Župnija Žabnice (prevod iz škofijskega letopisa 1875: 1987, št. 27–29, 42–44 in 46–48); Župnija Ukve (prevod iz letopisa 1879: 1988, št. 1–9). Nadalje je objavil naslednje pomembnejše referate in razprave: Problemi linguistici della Valcanale – Kanalska dolina e struttura della popolazione di Camporosso – Žabnice in Valcanale (Atti del simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli Sloveni in Italia, II, Trst 1978, v slov. kot razmnoženina); Slovenci v Kanalski dolini – Gli Sloveni nella Val Canale (v slov. in it., soavtor M. Gariup, Atti Conferenza sui gruppi etnicolinguistici della provincia di Udine, Videm 1978); Slovenci in slovenščina v Kanalski dolini (Posvetovanje o jeziku, Slovenščina v javnosti, Lj. 1983); Interferenze slavo-tedesche a Camporosso in Valcanale (soavtor R. Gusmani, Terra Cimbra, jul.–dec. 1981); Slovenščina v štirijezičnem okolju (Dvojezičnost – individualne in družbene razsežnosti, Lj. 1984); La scuola slovena in Valcanale (Storia contemporanea in Friuli, št. 18); Kanalska dolina – Val Canale (soavtor M. Komac, Razprave in gradivo, št. 20); Tradicija in perspektive preučevanja v Kanalski dolini (Razprave in gradivo, št. 23); Tečaj slov. jezika v Kanalski dolini 1987–1990 (soavtorica I. Šumi, Trst 1990). – V. je član dežel. tajništva SSk od II. dežel. kongresa (Števerjan, mar. 1977) in je kandidiral za SSk na dežel. volitvah 1978 in 1983. Član GO SKGZ od 6. mar. 1977, član TO SKGZ za vid. pokr., član IO SKGZ od 14. maja 1979. Član upr. odbora SSG. V številnih enotnih delegacijah Slov. iz It. je zastopal Slov. iz videmske pokr. – ZSKD mu je na občnem zboru 1982 podelila Zlati krog za požrtvovalnost, SSk pa na 5. dežel. kongresu (1986) odličke SSk.

Prim.: Osebni podatki; šolska izvestja in časopisni viri.

ij

Jevnikar, Ivo: Venosi, Salvatore (1938–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951640/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine