Primorski slovenski biografski leksikon

VATOVAC Oskar, delavec, sindikalist, part. borec, r. 14. jun. 1926 v Čežarjih (Koper), u. 27. jan. 1983 v Trstu. Oče Lazar, kmet, mati Marija Pobega, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Barkovljah in v Rojanu (1933-40), nakar se je zaposlil kot ladijski pleskar pri raznih podjetjih v Trstu. 1942 je bil mobiliziran v delavski bataljon v Aquili, sept. 1943 se je vrnil domov in vstopil v part. v 3. četo Kraškega bataljona v Šempasu na Vipavskem, bil od okt. do dec. 1943 v Kraškem odredu, od dec. 1943 do maja 1945 v Kosovelovi brigadi in do konca jun. 1954 do demobilizacije s činom podoficirja v zaščitnem bataljonu štaba IX. korpusa. Po osvoboditvi je obiskoval tečaje partij. š. v Opatiji, se nato zaposlil za krajši čas v Gor., delal v krajevnem odb. OF na Opčinah, pri gradnji hitre ceste na Krasu in pri raznih podjetjih, 1950 je dobil službo vagonskega kretničarja v pristanišču, bil izbran za sindikalnega predstavnika in postal tajnik federacije pristaniških delavcev sindikata CGIL, obenem je predsedoval zadrugi za pristaniške menze v starem pristanišču. Po upokojitvi 1979 je zaradi bolezni postal vodja sindikata upokojencev CGIL s sedeži na Proseku, v Trstu in v Ind. coni. Kot član KPI je bil njen kandidat na pokraj. volitvah 1975 in 1980. Bil je član pokraj. vodstva VZPI-ANPI. Kot sindikalist se je posebej zavzemal za enakopravnost slov. delavcev na delovnih mestih. V mladih letih je bil aktiven športnik-nogometaš in v letih 1980-82 preds. nogomet. kluba Primorje na Proseku, nakar do smrti preds. nog. kluba Kras v Zgoniku in referent za nogomet pri ZSŠDI v Trstu. - Oče Oskarja Vatovca, Lazar, je bil že 1921 član KPI, odgovoren za tisk in propagando v Slov. Istri. Pred aretacijo se je umaknil v Jslo in po izgonu iz nje v Francijo, kjer je delal med it. in slov. antifaš. emigranti. Franc. policija ga je aretirala in izročila it., bil je zaprt v Kopru in obsojen na 7 let konfinacije na Ponzi in Ventotene. 1937 se je Vatovčeva družina zaradi prisilne izgube zemlje preselila v Trst in se preživljala z delom na kmetijah na Trsteniku in v Grljanu.

Prim.: Vprašalna pola za borce part. enot NOV in POS pri VZPI-ANPI (sekcija Prosek) 4. mar. 1973; izjava brata Polda podpisanemu jul. 1990; j. k(oren), Umrl je Oskar Vatovac, PDk 23. jan. 1983 s sl.

Koren

Koren, Jože: Vatovac, Oskar (1926–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine