Primorski slovenski biografski leksikon

VALENTINČIČ Jože, gradbenik, r. 27. jan. 1913 v Pulju, u. 9. jul. 1976 v Lj. Oče Franc, železničar, mati Marija Barič, gospodinja. Osn. š. v Lj., prav tam je končal sred. gradbeno š. in pričel študij na U. Zaradi slabega gmotnega položaja je šolanje prekinil; 1938 ga je znova nadaljeval in ponovno prekinil zavoljo sodelovanja v NOB (aktivist OF od 1941); dokončal ga je po vojni, ko je bil odpuščen iz JA. Med vojno je bil interniran na otoku Rabu, nato med partizani, kjer je deloval v gradbeni službi. Po vojni je služboval v Ministr. za gradnje LRS, bil glavni dir. podjetja Gradis v Lj. (1946–47) in sodeloval pri takratnih velikih gradbenih delih (HE Mariborski otok, Litostroj, Strnišče, cesta Lj.–Vrhnika itd.). Med 1947–49 je bil pomočnik ministra za gradnje LRS, nato v Bgdu pomočnik za gradnje ministra FLRJ (1949–51). V Bgdu je opravljal visoke službe v vladi Jsle vse do 1962, ko se je vrnil v Sjo (pomočnik ministra v Svetu za industr. in gradb., sekretar za gradb. v gospodar. svetu jsl. vlade, drž. podsekretar v sekretariatu za narodnogospodar. zadeve, prav tu kasneje drž. svetnik in svetnik v zveznem zavodu za gospodar. planiranje itd.). 1962 je postal direktor tovarne cementa in salonita v Anhovem, nato v Lj. podpreds. Gospodar. zbornice Slov. (1969–73). Leta 1973 se je upokojil. - Glavno področje njegovega poklicnega dela je bila poleg organizacije gradb. podjetij in velikih gradbišč še organizacija in tehnologija gradb. industrije, razvoj gradb. strojev, planiranje, statistika in ekonomske analize ter izdelava predpisov za področje gradb. Bil je član mnogih strok. in poslovnih združenj. Delal je tudi kot športni organizator (tenis, gimnastika, ribištvo), njemu v spomin pripravljajo v Lj. vsako leto teniški turnir (Tinetov memorial). V. je delal tudi kot strok. pisec v slov. in jsl. strok. revijah (Gradbeni vestnik, Gradjevinarstvo, Mašinogradnja, Novator itd.). L. 1956 je v Bgdu objavil knjigo Veliki objekti naše privrede. Prejel je več priznanj in odlikovanj.

Prim.: Kojeko 2, 1113; Delo 12. in 13. jul. 1976; GradbV 1976, št. 6–7 100.

Vid.

Vidmar, Cvetko: Valentinčič, Jože (1913–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine