Primorski slovenski biografski leksikon

VALENTINČIČ Albin, uslužbenec v Narod. knjigarni v Gor., tigrovec, borec NOB, r. 12. jan. 1900 v Pevmi, živi v Domu upokojencev v Novi Gor. Oče Ivan, mati Rozalija Gabrijelčič. Osn. š. v Podsabotinu, trg. š. v Gor. Zaposlil se je 1924 v Narod. knjigarni v Gor., sodeloval s kult. delavci, zlasti z Z. Jelinčičem, tajn. ZPD in Adrije, Avg. Sfiligojem, pravnikom, s pisateljem Fr. Bevkom, Damir. Feiglom in drugimi. Kot trg. potnik je s kolesom pogostoma obhodil vse kraje na Gor. od Vipave do Trente, Idrije, Podbrda in Brd, sprejemal naročila od šol, občin in drugih, posebno od PD, katerih tajniki in preds. so mu za Jelinčiča izročali pošto, njim pa je izročal Jelinčičevo in drugih, ker faš. pošta ni bilo zanesljiva. V. je tudi v knjigarna v Gor. izročal in prejemal Jelinčičevo pošto od preds. PD, ko so prihajali po naročeno blago. Bil je zanesljiv kurir med Gor. in podeželjem. Po prepovedi PD, ZPD, MD, TD je zavzeto sodeloval z voditelji v podtalnem protifaš. boju za ohranitev slov. narod. skupnosti v It. Zelo je bil koristen za vzdrževanje zvez med Gor. in podeželjem, kjer je poznal mnogo članov TIGR. Raznašal je tudi ileg. antifaš. tisk, zlasti v Brda, kjer so z njim sodelovali Jož. Gradnik z družino, Cukjati in učit. Marica Perin v Medani, Simčič-Dike na Humu pri Kojskem, Jož. Marinič in Iz. Valentinčič v Podsabotinu, družina Makuc v Gor. Cerovem, Avg. in Vilj. Sfiligoj ter njune tri sestre na Dobrovem, študent Albin Podbršič v Vipolžah, Jožko Kožlin in bratje Sirk v Biljani idr. Tesen sodelavec v Gor. je bil Iv. Leban, zaposlen pri tvrdki Koren. Po Jelinčičevi izselitvi iz Gor. na Bukovo 1929 je V. od njega po kurirjih prejemal šifrirana pisma zase in za nekatere v Gor. Od svojih zaupnikov v vseh večjih krajih je prejemal razne podatke o faš. in druge vse do vojne. Delikatno opravilo so bile njegove zveze s Trstom, kjer je od Jos. Kosovela, A. Ščuke in drugih dobival naloge za razdeljevanje podpor zapornikom, konfinirancem in dijakom. Zaradi polic. kontrole na vlakih in avtobusih ga je na motornem kolesu vozil v Trst L. Šavli iz Ušnika. V. je po aretacijah in pobegih tigrovcev v Jslo spomladi 1930 obnavljal pretrgane zveze organ. TIGR. Aretiran je bil 1941 ob it. napadu na Jslo in interniran v Città Sant'Angelo (Pescara). Po kapitulaciji It. se je vrnil v Gor. in delal v knjigarni, sodeloval z NOVJ, zalagal part. tehnike s tiskarskim materialom.

Prim.: Pripovedovali: Albin Valentinčič, Ivan Leban iz Gor., Lojze Šavli iz Ušnika, Tone Leban iz Žabč pri Tolm., Vika Obid-Jeram z Bukovega, Jakob Rutar iz Čadrga pri Tolm.; Tone Rutar, TolmZb 1975.

Rut.

Rutar, Tone: Valentinčič, Albin (1900–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine