Primorski slovenski biografski leksikon

VALENČIČ Livij, radijski napovedovalec, kult. in športni delavec in sindikalist, r. 14. avg. 1935 v Trstu, kjer živi. Oče Anton, delavec v Tržaškem arzenalu, mati Marija Valenčič. Prve razr. it. osn. š. je obiskoval pri Sv. Jakobu, po vojni pa prav tam dokončal slov. osn. š. in nižjo gimn. 1954 je na Trgov. akad. dosegel diplomo knjigovodje. Že kot dijak je sodeloval pri dijaški igralski skupini v Marijinem domu v Trstu (režirala S. Kopitar in J. Slama), 1954 pa začel nastopati kot igralec RO na slov. radijski postaji. Več let je bil tudi preds. RO. To mesto je obdržal do redne namestitve v stalež napovedovalcev na RAITrstA. Kot član Slov. odra je nastopal na prostem in po trž. in gor. dvoranah, in sicer v različnih vlogah (Deseti brat, Sv. Just, Večer belih vrtnic, Korczakovi otroci, Linhartov večer itd.). - Kot radijski uslužbenec se je kmalu začel ukvarjati s sindikalnimi vprašanji. Postal je tajnik sindikata CISL na trž. radiu, nato pa glavni tajnik vsega informativnega in gledališkega sektorja (gledališče Verdi, it. in slov. Stalno gledališče in trž. sedež RAI). Bil je tudi v vsedrž. vodstvu tega sektorja in v pokraj. vodstvu CISL. Na prvomajskih proslavah, shodih za mir in ob različnih drugih priložnostih je nastopa] kot govornik (in sindikalist) v slov. in it. jeziku. Bil je tajnik ŠZ Jadran, podpreds. ŠZ Bor in član izvršnega odbora ZSŠDI; član je tudi uprav. odb. SSG.

Prim.: Osebni podatki (avg. 1990); 20 let Radijskega odra, Trst 1966; arhiv OZE pri NŠK Trst.

Ropet

Petaros, Robert: Valenčič, Livij (1935–2018). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine