Primorski slovenski biografski leksikon

UDOVIČ Rudolf (Rudi), časnikar, r. 6. jul. 1910 v Obrovu v Brkinih, u. 7. apr. 1987 v Kopru, kjer je pokopan. Oče Štefan, upravljalec dela telefonske napeljave med Trstom in Reko in kmetovalec, mati Marija Guštinčič, gospodinja. V družini je bilo 8 otrok. Osn. š. v domači vasi, gimn. v Kopru in na Sušaku, kamor je z Reke hodil z redno obmejno dovolilnico. Zaradi nevarnosti, da mu oblasti potno dovolilnico odvzamejo in bi ne mogel redno nadaljevati študija na Sušaku, se leta 1930 ni več vrnil v It. Po končani gimn. na Sušaku se je vpisal na Agronom. fak. in na Filoz. fak. zgb. U, ki pa ju zaradi posebnih razmer ni dokončal. V Zagrebu se je povezal s primorsko-istrsko emigrantsko skupino in še kot študent sodeloval pri njenem glasilu Istra, ki pa je bilo na zahtevo it. oblasti kmalu ukinjeno. Za krajši čas se je za preživljanje zaposlil pri potovalni agenciji Putnik. Ob nacifaš. zasedbi Jsle se je vključil v narodnoosvob. gibanje in v njem deloval do osvoboditve. V tem času je bil aretiran in zaprt v ustaških zaporih v Zgbu do dneva osvoboditve. Po koncu vojne se je nekaj časa zdravil doma v Obrovu zaradi hude izčrpanosti, vendar je kmalu prišel v Trst in se že 1945 zaposlil pri Prim. dnevniku kot časnikar. 1947 je odšel v Gorico za ured. Soče, glasila Demokratične fronte Slov. v It. 1. maja 1949 je prešel za časnikarja-turnusnega šefa v radiu Koper in na tem mestu ostal do 15. jun. 1956. Kot časnikar je deloval do upokojitve 1960 in še potem najprej pri Istrskem tedniku, pri Slov. Jadranu v Novi Gor. in po njegovi združitvi s Primor. novicami še naprej v Kopru. Ob dnevnem časnikarskem delu je na koprskem radiu vodil humoristično-satirične oddaje Franina in Jurina, Pepi in Tone, Vane in Juca, Kmet Andreja in agronom, v Primor. novicah pa rubriko Barba Vane, ki je bila med bralci še posebno priljubljena. – U. je bil razgledan in načitan časnikar, prepojen z ljudskostjo in bogato duhovitostjo, s katero je znal obravnavati najrazličnejša aktualna vprašanja tako v knjižnem jeziku kot v brkinsko-čičkem narečju. Stanko Renko ga v Primor. dnevniku (14. apr. 1987) uvršča ob bok humorističnega pisca Franca Magajne in omenja, da je bil v času angloamer. vojaške uprave »ustanovitelj in prvi in zadnji preds. brkinsko-čičke republike«.

Prim.: Kartotečni list iz arhiva Radia Koper; podatki Udovičeve sestre Cilke, por. Bole, živeče v Semedeli (Koper), piscu sept. 1994; Cvetka Guzej-Sabadin; Barba Vane je rekel in zapisal (intervju), PrimN 1. jan. 1985; Zdenka Lovec, Barba Vane tokrat o sebi (intervju), PrimN 2. avg. 1980; Stanko Renko, Rudetov posmeh, PrimN 14. apr. 1987; N. L., Umrl je novinar Rudi Udovič, PDk 10. apr. 1987; arhiv domoznan. odd. Nar. knjižnice v Kopru.

Koren

Koren, Jože: Udovič, Rudolf (1910–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine