Primorski slovenski biografski leksikon

UJČIČ Josip, mehanik, tigrovec, borec NOBJ, r. 13. febr. 1912 v Kosezah pri Ilir. Bistrici, u. 23. jun. 1989 v Ilir. Bistrici. Oče Franc, mati Marija Šega. Osn. š. v Ilir. Bistrici, vajenec za ključavničarja in mehanika, imel lastno mehanično delavnico v Ilir. Bistrici. Z Vikt. Bobkom sodeloval 1932 v mladin. organ. KPI, nato v letih 1934–40 z istim v ileg. organ. TIGR in bil z njim v vodilni skupini, ki se je sestajala in sprejemala od oborožene trojke iz Jsle na določenih krajih liter. in orožje (gl. PSBL Marija Valenčič, Lojze Pugelj). V Bobkovo hišo so prihajali na pogovore vodilni tigrovci. U., Tomšič, Pugelj in Bobek so v Tomšičevi hiši v Trnovem razmnoževali letake, tudi v it., z njimi pozivali fante, naj se ne odzovejo mobilizaciji za Abesinijo, in jih trosili med vojake v kasarnah v Št. Petru (Pivki) in Klani. U. je ob pozivu v vojsko dezertiral 16. sept. 1935 v Jslo in se vrnil 1936 v Ilirsko Bistrico. Faš. oblasti so ga obsodile na 3 mes. zapora in 2 leti polic. nadzorstva. Dosti liter. je raznašal tudi v oddaljene vasi. Večkrat je z Bobkom šel ileg. čez mejo v Jslo in sta prinašala razno liter. v Ilir. Bistrico. Običajno ju je D. Zelen pričakal na meji, in ko sta se vračala, ju je spremljal do meje, da sta se izognila graničarjem. Tudi sam je ileg. hodil v Jslo in se naučil pri Zelenu sestavljati peklenske stroje. Prinesel je dele teh v Ilir. Bistrico in 1939 sestavil 8 pekl. strojev. Namenjeni so bili za razstrelitev rafinerije v Žavljah pri Trstu. Zelen je prinesel posebne škarje, da bi razrezali žico ograje okrog rafinerije. 11. febr. 1940 so šli iz Ilir. Bistrice na ogled rafinerije v Žavljah U., Fani Bobek, Slavka Jordas in Tomšič, ki jih je vozil s svojim avtom. V Črnem Kalu so se fotografirali in slika je ohranjena. Po sklenitvi akcijskega pakta med TIGR in KPI v emigraciji jul. 1936 je U. veliko delal v tej smeri. Spremljal je vodjo TIGRA-a Zelena na razgovore z Jos. Zidarjem-Jadranom v Topolec. S Tomšičem sta skupaj nosila antifaš. tisk v Milje Giov. Postogni in Santalesi in se z njima in drugimi udeležil tajnega sestanka pri Vikt. Jelerčiču v Ilir. Bistrici. U. in Bobek sta se sestajala s komunist. Postogno in Santalese v Miljah in Ilir. Bistrici. U. je z avtom vozil Bobka in Pina Tomažiča v Žeje k Iv. Vadnalu, v Jordane k Tomšiču, v St. Sušico k Fr. Zafredu. Med vpoklicem v vojsko na Sardinijo je Bobku z dogovorjenimi gesli pošiljal podatke o stanju v vojski. - U. je bil zaradi provokatorja Claudia Forgettija aretiran 19. mar. 1940. V trž. in kopr. zaporih ga je faš. polic. hudo mučila. Na drugem trž. procesu (2.-14. dec. 1941) je bil obsojen na 30 let težke ječe. Zaprt je bil v kaznilnici Civitavecchia in Castelfranco. Po kapitulaciji It. ga je nem. polic. apr. 1944 pripeljala v Trst in se je vrnil v Ilir. Bistrico. Vključil se je v NOBJ, delal pri propag. oddelku, bil načelnik gospodar. komisije, načelnik narod. zaščite, od nov. 1944 vodja kriminal. oddelka za južnoprim. okrožje, nato za tržaško, slednjič namestnik šefa kriminalnega odd. za PNOO. Od jun. 1946 je bil vodja avtomehan. delavnice v Ilir. Bistrici, 1950 se je zaposlil pri gozdnem gosp. v Postojni kot šef avtomehan. delavnice v Ilir. Bistrici in se tu upokojil 1961.

Prim.: Dali podatke: J. Ujčič, Marija Valenčič, Marija Urbančič, L. Pugelj, T. Dolgan; T. Rutar, Josip Ujčič iz Il. Bistrice aktivno delal v TIGR in NOB, PDk 25. jul. 1982; Isti, Bistriški zapisi 1984, 2; Aula IV; T. Rutar, Odšel je tigrovec Pepe Josip Ujčič iz Kosez, PDk 2. jul. 1989 s sl.

Rut.

Rutar, Tone: Ujčič, Josip (1912–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951030/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine