Primorski slovenski biografski leksikon

TREMUL Maurizio, pesnik, javni delavec, r. 9. avg. 1962 v Kopru, kjer živi. Oče Koprčan Giacomo in mati Nela iz Cunj pri Roču sta se ob istrskem »esodu« preselila v Koper, kjer je M. obiskoval it. osn. š., sred. It. ekonom. š. pa v Izoli. Po diplomi na Filoz. fak. v Trstu se je 1986 zaposlil na sred. ekonom. š. v Izoli, kjer je poučeval zemlj. in it. 1991 je bil izvoljen za preds. Izvršilnega odb. it. unije (Unione Italiana) z glavnim sedežem na Reki in v Kopru. – Že 1978 je s pesmimi osvojil nagrado na natečaju umetnosti in kulture, ki ga je organizirala revija »Istria Nobilissima«. Svoje pesmi je objavljal tudi v PrimSreč, JKol, v reviji Battana, kjer je bil v letih 1990–92 tudi ur., v reviji Lunario nuovo, Arenarii, Panorama, kot manjšinski pesnik je uvrščen v antologijo it. literatov, omenjen pa je tudi v it. učbenikih. Objavljal je tudi polit.-sociološke spise, zlasti v rovinski reviji Le Ricerche. – V okviru organizacije, ki jo predstavlja, se zavzema za zaščito in obstoj it. manjšine v Sji in na Hrv., in sicer zlasti s pomočjo pravnih, kult., ekonom. in polit. danosti, tako da bo lahko nemoteno razvijala svojo identiteto ter sodelovala pri razvoju celotne družbe in države, kjer biva. Z ohranjanjem multikulturnih, multietničnih in plurilingvističnih značilnosti Istre naj bi it. manjšina tvorila enega od elementov pri povezovanju in vključevanju Hrv. in Slov. v enotno Evropo, s povezovanjem in enakovrednim zavzemanjem za pravice manjšin pa skupno s Slov. v It. prispevala k preseganju problematičnih odnosov večine do manjšine ter vzpostavljanju zavesti o prednostih njenega obstoja.

Prim.: Storia della Letteratura italiana, 1992; osebni podatki.

Darovec

Darovec, Darko: Tremul, Maurizio (1962–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950900/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine