Primorski slovenski biografski leksikon

TERČON Antek, javni in kulturni delavec, r. 11. febr. 1939 v Nabrežini, živi v Sesljanu, obč. Devin-Nabrežina. Oče Izidor, trgovec, mati Ana Gruden, gospodinja. Osn. š. v Nabrežini, niž. sred. š. najprej v Gor., nato pri Sv. Jakobu v Trstu, v Trstu je 1958 tudi maturiral na Znan. lic., zdaj poimenovanem po Fr. Prešernu. Študiral je inž. na trž. U. do 1961, ko je šel na služenje vojaškega roka. Po vojaščini je najprej pomagal očetu v trgovini z gradb. materialom, 1965 pa se je zaposlil kot teh. učitelj za fiziko na Znan. lic. Fr. Prešerna v Trstu. 1981–82 je bil delovodja gradb. podjetja v Adenu (J. Jemen), nato se je povrnil v prejšnjo službo. 1988 je postal uslužbenec pri dež. svetu F-JK v Trstu kot tajnik Svetovalske skupine SSk (dež. svetovalci SSk D. Štoka, B. Brezigar, I. Jevnikar). Po volitvah za dež. zbor 1993 je zaposlen v Pravnem uradu dež. sveta F-JK. – T. se je mlad vključil v kult. in prosvetno delo v Nabrežini. 1965–66 je bil med ustanovitelji obnovljenega SKD Igo Gruden in novega ŠD Sokol. 1966–69 je bil preds. obeh društev, to funkcijo je ponovno opravljal 1972 in 1983–87. Ves čas je bil v odb. obeh društev. Bil je med ustanovitelji zadruge Skala, ki je v Nabrežini kupila del zemljišča za igrišče Sokola. T. je bil 1970 med ustanovitelji ZSŠDI in član njenega prvega odb. Bil je tudi soustanovitelj združene žen. odbojkarske ekipe Meblo in njen prvi preds. 1983–84. V polit. delo se je vključil 1964 kot kandidat SSk za obč. svet v Devinu-Nabrežini. V ta obč. svet je bil izvoljen 1970 in bil do 1975 odb. za osebje ter predstavnik obč. v Ustanovi za razvoj turizma na Sesljanski rivieri. V devinsko-nabrežinski obč. svet je bil ponovno izvoljen v mandatnih dobah 1975–80 in 1980–85. 1981 je odstopil zaradi zaposlitve v Adenu. Kot obč. odb. se je mdr. udeležil enotne skupščine vseh županov, obč. in pokraj. svetovalcev s celotnega Tržaškega, ki se je zbrala 12. nov. 1974 v prostorih trž. obč. v podporo zahtevi po večji avtonomiji krajevnih uprav. Tam je v imenu vseh obč. in pokraj. svetovalcev SSk na Tržaškem izrazil podporo zborovanju tudi v slov. jeziku. Bilo je to prvič, da je predstavnik slov. manjšine nemoteno govoril v materinščini v dvorani trž. obč. sveta. Za njim je slov. spregovoril tudi D. Lovriha (PSBL II, 311), župan v Dolini, ki je nastopil v imenu izvoljenih predstavnikov KPI v trž. pokrajini. Tudi njega ni nihče prekinil. – V zvezi s polit. dejavnostjo je imel T. še naslednje funkcije: 1965–70 preds. obč. podporne ustanove ECA v Devinu-Nabrežini, 1975–81 član upravnega sveta Dež. ustanove za trž. bolnišnice, 1971–81 član dež. vodstva Zveze občin It. ANCI, več let član Kraške gorske skupnosti. V SSk je od 1964 član. trž. pokraj. sveta in med tem časom večkrat tudi član pokraj. izv. odbora. 1975–89 je bil član dež. tajništva stranke, 1988–94 pa tajnik njene devinsko-nabrežinske sekcije. V tisku se oglaša zlasti v NL, PDk, Skupnosti in Poročevalcu SSk za obč. Devin-Nabrežina. Psevdonima: n. k., ketna.

T-ova sinova Mitja in Aljoša sta aktivna v javnem življenje Slov. v It. Mitja, dipl. ekonomist in publicist, r. 24. okt. 1964 v Trstu, je bil 1990–93 izvoljeni predstavnik SSk v devinsko-nabrežinskem obč. svetu in tudi odb. najprej za zdravstvo in skrbstvo, nato pa za obč. službe in okolje. Od 1994 je podtajnik sekcije SSk za Devin-Nabrežino. Aljoša, športnik, r. 9. jun. 1969 v Trstu, je nastopal kot košarkar pri ŠD Sokol in v sezoni 1986–87 pri članski ekipi Jadrana. V odb. je obeh omenjenih društev. Nastopa tudi kot amat. igralec pri dram. odseku SKD Igo Gruden.

Prim.: Osebni podatki; NL 18. jun. 1970; Picc. 13. nov. 1974; Prvič v dvorani tržaške občine nemoteni govori v slovenščini, PDk 13. nov. 1974; Prvič nemoten slovenski govor, NL 14. nov. 1974; L. Santin, Come noi o zitti, Panorama, Milan 28. nov. 1974, št. 449, str. 56; PDk 12. jun. 1975 s sl.; 10. jun. 1980; 21. nov. in 14. dec. 1990; NL 8. in 29. maja 1980 s sl.; 12. jun. 1980; 20. dec. 1990; PDk 12. maja 1993.

ab

Brecelj, Aleš: Terčon, Antek (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine