Primorski slovenski biografski leksikon

TUTTA Bruno, slikar, javni delavec, r. 9. febr. 1932 v Gor., živi v Novi Gor. Oče Franc, mizar, mati Marija Makuc, gospodinja. Osn. š. v Gor., kasneje je študiral na VEKŠ-u v Mrbu. 1948 se je zaposlil v Novi Gor., delal je pri izgradnji mesta, nato pri jsl. železnicah (nadzorništvo proge, investicijsko vzdrževanje), bil je profesionalni tajnik sindikalne organizacije v občini Nova Gor., nato je vodil gradbeno podjetje Final in nazadnje delal v turizmu. - Kot slikar samouk se je pričel uveljavljati od začetka petdesetih let dalje. Prvič je javno razstavljal 1951 v Solkanu. Skupaj s P. Zamarjem (gl. čl.) je organiziral 1955 v Novi Gor. slikarski amaterski klub (kasneje Klub slikarjev amaterjev »Nikolaj Pirnat«). Klub je bil prvi zametek kasnejše likovne dejavnosti na Gor., v njegovem okrilju je T. vodil krožek mladih slikarjev. 1957 je skupaj s P. Zamarjem pripravil v Novi Gor. razstavo del, kasneje je sodeloval še pri nekaterih skupinskih razstavah. T. je slikar realist in o njegovi razstavi 1957 je likovna kritika tudi sodila, da so prikazana dela dobra izhodišča za bodoči razvoj, platna pa preveva »lirično občutje v izbiri motiva kot v izbiri barv«(E. Smole). V kasnejših letih je slikarstvo opustil, delal pa je kot kult. prosv. delavec, organizator športa, predvsem pa kot sindikalist.

Prim.: Osebni podatki; PrimN 21. jan. 1955; 20. dec. 1957; 27. jun. 1958; PDk 12. jun. 1957; SPor 18. apr. 1958.

B. Mar.

Marušič, Branko: Tutta, Bruno (1932–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950740/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine