Primorski slovenski biografski leksikon

TURK Lida, roj. DEBELLI (DEBELJAK), ured. in publicistka, r. 24. sept. 1939 v Trstu, kjer živi. Oče Mario, trgovski nameščenec, mati Mara (Marija) Kalin, gospodinja. Osn. š. in nižja gimn. (zdaj Ivan Cankar) pri Sv. Jakobu v Trstu, maturirala 1955 na učit. v Trstu, potem obiskovala razne tečaje. 1958 se je zaposlila v odv. pisarni. 1. febr. 1961 je dobila službo na RAITrstA, najprej kot tipkarica, kasneje kot urednica. V šol. letih je s prispevki sodelovala v mladin. publicistiki (Tako je trpljenje, Trst 1946; Pastirček, Literarne vaje). S trž. rad. postajo je začela sodelovati v ured. mladin. oddaj s pravljicami (1954) in dramatiziranimi pravljicami (1955–59). Med slednje sodijo: Angelček Žarkec pripoveduje, Mirjana in ribica zlatorepka, Pravljica o psičku, jahalnem konjičku in luni idr. Prav tako je za trž. rad. postajo prevedla iz it. trodejanko Beli lasje Giuseppa Adamija (1957). Kot ur. je od 1980 začela samostojno oblikovati razne nize Četrtkovih srečanj, ki so obravnavali prisotnost in preteklost Slov. na Primor. Nastale so serije oddaj s pričevalci in oblikovalci primor. preteklosti (dr. Dorče Sardoč, dr. Avgust Sfiligoj, sen. Marina Bernetič, Hubert Močnik, Vladimir Kenda, Tončka Kolerič, dr. Vladimir Turina, Vlado Švara, Peter Šorli, Vid Vremec, Boris Možina, Lipe Kosec idr.). V ta sklop sodi tudi niz Iz dnevnika Angela Kukanje in vrsta posamičnih oddaj. O raznih dogodkih in obdobjih primor. zgod. je pripravila več monografskih oddaj in nizov: Mal' položi dar domu na oltar, o Ciril-Metodovih šolah na Primor. (1980); Sprehodi po tržaških predmestjih (1983); 40 let slov. radijskih oddaj v Trstu (1985); Iz arhiva Ciril-Metodove šole pri Sv. Jakobu v Trstu (1989); Primorski emigranti v Jugoslaviji med obema vojnama, s pričevanji Branka Vrčona in Jožka Žiberne (1987). S časnikarko Božo škoberne je T-ova pripravila 1984 ciklus 13 oddaj Dosje Koprivišče - raziskavo o dogodkih v Koprivišču 1930. Zanimanje za preteklo in polpreteklo zgod. Primor., iskanje stikov in srečanje z ljudmi, ki so preživeli težke trenutke slov. zgod., je T-ovo vzpodbudilo za iskanje novih virov. Začela je delati sistematično in v ta okvir sodi raziskava o tigrovstvu. 1987 je z B. Škoberne pripravila niz o primor. narodnoobrambnem gibanju Pričevanja o TIGR-u, 1988 niz Tigrova duša, spomini na Alberta Rejca (s sodelovanjem Tatjane Rejec). 1980 je ob poimenovanju osn. š. pri Sv. Jakobu po Jos. Ribičiču sodelovala pri pripravi razstave o Ciril-Metodovi šoli pri Sv. Jakobu in o društvenem življenju v tem predmestju ter uredila zbornik Sv. Jakob - zgod. razgledi po življenju Slovencev v tržaškem delavskem okraju, ki je izšel pri ZTT. Za zbornik je obdelala poglavje o šolstvu in o prosv. društveni dejavnosti do 1927. Pri ZTT in Lipi je 1983 izšla knjiga Dorčeta Sardoča Tigrova sled, ki jo je T-ova po avtorjevi pripovedi zapisala, uredila in opremila z opombami. 1985 je uredila brošuro Mladinski pevski zbor GM - Trst, 10 let petja (zal. ZTT) in ob tej priložnosti pripravila razstavo o delovanju tega zbora. Krajše zapise je objavljala v PDk. Za PSBL je pripravila 50 biogr. enot in za SLORI obdelala nekaj trž. predmestij za prvo knjigo (Tržaška pokrajina) Krajevnega leksikona Slovencev v It. (v tisku). Za tisk je pripravila publikacijo o zgod. RAITrstA z naslovom Glas v... etru.

Prim.: Osebni podatki; PDk 12. febr. 1989; M(Trst) 1987, št. 7, 84–85.

nsf

Sosič Fabjan, Nataša: Turk, Lida (1939–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950690/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine