Primorski slovenski biografski leksikon

TURK Bojan, agronom, politični delavec, r. 1. dec. 1939 na Brjah, živi v Vipavi. Oče Jožef, kmet, mati Pavlina Kodrič, gospodinja. Osn. š. na Brjah, gimn. v Dobravljah in Novi Gor. (1949–57). Na lj. U je študiral agronomijo (diplomiral 1963). Po šolanju se je zaposlil v vipavski Kmetijsko vinarski zadrugi (službovanje je prekinil zaradi vojaškega roka od mar. 1964 do mar. 1965); ko se je ta zadruga združila (1970) s Kmetijsko zadrugo Nova Gor. v Kmetijski kombinat Vipava, je prevzel delo vodje kmetij. pospeševalne službe v tem kombinatu. Med 1978–81 je opravljal poklicno dolžnost sekretarja obč. komiteja ZKS v Ajdovščini. 1981 se je vrnil v kmetij. stroko, pri sestavljeni organizaciji združenega dela VIPA je postal dir. razvojnega oddelka. Od samega začetka je vodil projekt urejanja kmetij. zemljišč v Vipavski dolini (melioracije, komasacije, namakanje). Jun. 1984 ga je skupščina SRS izvolila za namestnika preds. republ. komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Apr. 1988 je bil izvoljen za preds. skupščine občine Ajdovščina. - T. je začel polit. delati v študent. letih. Bil je preds. Združenja študentov agronomije in član univ. komiteja ZKS lj. U. Kasneje je bil več let odb. skupščine občine v Ajdovščini in delegat slov. republ. skupščine. Bil je tudi aktiven športnik, kot najboljši kegljač na Prim. (član ekip KK Gorica in KK Tekstilna) je 12 sezon igral v slov. republ. ligi ter 3 sezone v prvi jsl. kegljaški ligi.

Prim.: Osebni podatki; PrimN 25. nov. 1977.

B. Mar.

Marušič, Branko: Turk, Bojan (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950670/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine