Primorski slovenski biografski leksikon

TURK Angel, kult. delavec, r. 6. jun. 1906 v Trstu, živi tam. Oče Josip, polic. podinšpektor, je ob koncu prve svet. vojne stopil v pokoj in se zaposlil kot vratar v hotelu, mati Urša Prašelj. Obiskoval je nem. osn. š. v Trstu, dve leti nem. gimn., se zaposlil in istočasno obiskoval večerne š. (obrtna š. za pomorske strojnike), dokončal vajeniško dobo kot mehanik-strugar in postal mojster v novih načinih varjenja (železno ogrodje steklene strehe v sodni palači v Trstu). Od 1940 do 1943 je bil uradnik v Toskani pri nem. firmi, kjer se je strok. izpopolnil. Po vrnitvi v Trst je bil najprej tehnik, od 1946 do upokojitve 1966 vodja oddelka za dela in nove gradnje v železarni v Škednju. - Kot otrok je bil član Sokola, po vojaščini 1926 pa se je pridružil mladincem razpuščenega društva Zarja v Rojanu. V tem okviru je z Romanom Pahorjem ustanovil potujočo knjižnico, se udeležil številnih izletov, ki so nudili možnost sestajanja, in sodeloval z D. Žerjalom, V. Špangerjem, Z. Milošem in drugimi pri zametkih ilegalnega dela, ki ga je opustil 1929, ko se je odločil za poroko (1932) z Antonijo (Tonči) JERAJ, igralko, r. 13. jun. 1911 v Trstu, u. tam 20. febr. 1955; oče Franc, železničar, mati Marija Kapus. Nastopala je v okviru dramske skupine Marijinega doma v Rojanu in za njene potrebe napisala igrico Julija. Bila je članica mlad. društva Zarja v Rojanu. Ob koncu vojne sta oba sodelovala pri obnavljanju prosv. življenja v Bairkovljah. Tonči Turk je igrala, režirala (dve enodejanki A. P. Čehova) in pripravljala tudi najmlajše za nastope. V prvih tednih delovanja trž. radia je nekaj časa napovedovala, potem nastopala v okviru radijske skupine SNG, ki jo je vodil B. Podkrajšek, pozneje kot članica RO. Odigrala je veliko vlog in nastopala tudi na odru. Pokopana je v Barkovljah. - Angel Turk je igral v okviru RO od 1953 do 1970 in nastopal v narečnih folklornih oddajah ter na odru (Piškav v Jurčičevem Desetem bratu na Repentabru). Potem se je posvetil zbiranju gradiva o Slov. v Trstu, o prosv. dejavnosti v Rojanu in Barkovljah še posebej, in sodeloval pri poimenovanju šol v teh trž. predmestjih. Za brošuro Rojan skozi čas je izbral gradivo o društveni dejavnosti od 1869 do 1928 in napisal sestavek o Barkovljanski šoli za brošuro Barkovlje, zbral gradivo o Greti in Rojanu za leksikon Slovencev v Italiji. Bil je odb. SPDT, odb. je Društva slov. upokojencev in od 1982 obnovljenega kult. društva Barkovlje. - Psevdonim: Angel Prašelj (pri RO).

Prim.: Osebni podatki; bp, Tonči Turkova, Demokr. 25. febr. 1955; Tonči Turkove ne bomo slišali več po radiu, NL 24. febr. 1955; Rojan skozi čas, Trst 1978, 49, 50 na skup. sliki; Angel Turk, PDk 6. jun. 1986; 20 let RO, Trst 1966, na več skup. slikah.

Idt

Debelli Turk, Lida: Turk, Angel (1906–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine