Primorski slovenski biografski leksikon

TUL Alojz, prof. pravnih in ekonomskih ved, publicist, politik, občinski svetovalec, r. 14. jun. 1935 v Mačkovljah (občina Dolina pri Trstu), kjer živi. Oče Anton, kmet, mati Alojzija Tul, gospodinja. Prvi dve leti it. osn. š. (1941–43) je obiskoval v domači vasi, po vdaji It. 8. sept. 1943 je hodil v razne zasebne tečaje v slov. Po vojni je opravil 3. r. slov. osn. š. v Domu šolskih sester v Tomaju. Slov. niž. in viš. gimn. in licej je dokončal v Gor. in 1953 klas. maturo. Nato se je vpisal na Pravno fak. U v Trstu in 1962 doktoriral iz polit. ved. Najprej je poučeval na Drž. industr. tečaju v Dolini. Ta se je po šol. reformi 1963 spremenil v Enotno sred. šolo, ki je bila 1966 poimenovana po pesniku S. Gregorčiču. T. je učil. slov., zgod., zemlj. in držav. vzgojo. V tistem času je tudi sodeloval pri sestavi učbenika Zgodovina starega veka, ki so ga razmnožili v obliki skript. V š. letu 1976/77 je prevzel poučevanje pravnih in ekonomskih predmetov na DTTZ Žiga Zois v Trstu, kjer je dve leti kasneje postal redni prof. na stolici za pravne in ekonomske vede. V času službovanja na tem zavodu je prevedel iz it. dva učbenika, in sicer Civilno pravo in Trgovinsko pravo (1976 oz. 1988 v založbi DŠU Trst). Od šol. leta 1984/85 je dodeljen na pokraj. šolsko skrbništvo v Trstu v upravni oddelek za slov. niž. in viš. sred. šole na osnovi drž. zakona Belci-Škerk z dne 22. dec. 1973, št. 932. - Poleg poklicnega dela že od akademskih let deluje kot javni polit. delavec in publicist. Tako je bil od samegaa začetka (1953) v glav. odb. SKS (Slov. katol. skupnosti), ki je bila ustanovljena po ločitvi od SKSZ, in nato SLG (Slov. ljud. gibanja), ene ustanovnih članic SSk (Slovenske skupnosti). 1965 je bil na listi pravkar ustanovljene SSk izvoljen za občin. svetovalca v Dolini in do 1990 je bil član dolinskega občin. sveta. Poleg tega je v tem obdobju kandidiral na listah SSk za trž. pokraj. in za deželni svet. Prav tako je bil izvoljen v vodstvene organe SSk v pokraj. kot dežel. vodstvo. Od 1977 je glav. in odg. ur. njenega mesečnega glasila Skupnost. 1959 je bil med pobudniki in ustanovitelji Slovenske akademske liste na trž. U, ki je takrat prvič nastopila na notranjih volitvah v predstavniški organ študentov, in na listi tudi kandidiral. Še vedno dela v prosv. in kult. snovanju v domačem kraju. Sodeloval je pri sestavi priložnostne brošure Ob 30-letnici delovanja PD Mačkolje, ki je izšla 1983. Skupno s sovaščanom prof. Benjaminom Slavcem je napisal publikacijo Mačkovlje v boju za svobodo, ki je izšla 1964 ob postavitvi spomenika padlim vaščanom za svobodo. Od 1958–70 je urejal zunanjepolitično rubriko KatG in v zadnjem desetletju stalno sodeluje pri KolGMD s priložnostnimi članki s področja manjšinske politike. Sodeloval je pri zbiranju gradiva za zemljevid ledinskim imen Tržaško ozemlje, ki ga je pripravil R. Petaros in je izšel 1978 pri ZTT in SM v Lj.

Prim.: Osebni podatki maja 1989; Arhiv SSk; Arhiv OZE pri NŠK Trst.

Ropet

Petaros, Robert: Tul, Alojz (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950620/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine