Primorski slovenski biografski leksikon

TROŠT Stojan, šolnik, geograf, r. 14. jun. 1921 v Podstenju pri Ilir. Bistrici, živi v Kranju. Oče Jože, učitelj, mati Justina Penko, učiteljica. Osn. š. je obiskoval najprej v Košani, 4. razr. je zaključil že v Lj., kamor so se preselili starši apr. 1931 zavoljo faš. pritiska. Nato je nadaljeval na niž. gimn. v Lj. in se v jeseni 1935 vpisal na učiteljišče (matura jun. 1940). Na odsluženju vojaškega roka (Goražde) je dočakal razpad Jsl. in se vrnil k staršem na Štajersko. Toda zaradi nem. okupacije se je s starši umaknil v Lj. Začasno je delal pri RK in se vključili v OF. Jun. 1942 so ga It. odpeljali v taborišče Gonars (kasneje v Renicci pri Arezzu). Po kapit. It. sept. 1943 so ga zajeli Nemci in odpeljali v konc. taborišče Flossenburg, nato v Buchenwald in nazadnje v proslulo taborišče Dora, kjer so Nem. gradili podzemske tovarne za raketno orožje. Tu je bil 17 mes. in se avg. 1945 vrnil v Lj. Kot primor. rojak je bil poslan za učitelja in šol. uprav. v Zagorje na Pivki, od 27. okt. 1946 pa je bil okr. šol. nadzornik v Postojni. Jan. 1948 je odšel na študij zgod. in zemlj. na tedaj ustanovljeno VPŠ v Lj. in ga zaključil sept. 1949. S 1. okt. 1949 je začel poučevati na učiteljišču v Lj., bil 8. okt. 1951 premeščen na učiteljišče v Tolmin, kjer je bil ravn. do 31. avg. 1967. Ob delu je doštudiral geografijo na U v Lj. (1964). Od 1. sept. 1967 do 30. sept. 1974 je bil ravn. gimn. v Kranju, nato je do upokojitve 1979 delal na občini Kranj. - Objavil je članek Problemi slov. šole na Primorskem po osvoboditvi (Popotnik 1948, št. 2), geografski opis Zgornje Posočje (TolmZb 1956, 9–17) in Ob desetletnici obnovljenega učiteljišča v Tolminu (prav tam, 73–82). Prirodno-gosp. opis Tolmin je izšel v GO (1961, št. 2). Za Zavod za šolstvo v Novi Gor. je napravil regionalno geografski opis Tolminska občina (tipkopis). Študija Depopulacija Zgornjega Posočja je izšla v GO (1966, št. 3–4) in Krčenje prebivalstva v Gornjem Posočju v Sreč (1966, št. 2). Napisal je 67 krajevnih imen za občino Tolmin v KL Sje I. Za spominski zbornik Dora KL Mittelbau (Lj. 1989) je napisal pričevanje Spomini na Doro ter zbral in uredil podatke o jsl. jetnikih v tem taborišču. Prav tako je zbral podatke o jetnikih za zbornik Natzweiler-Struthof, ki je v pripravi.

Prim.: Osebno sporočilo v pismu 15. jun. 1990; TolmZb 1956, 82 (skupinska slika); Zapirajo se vrata učiteljišča v Tolminu 1968, 24.

Dolenc

Dolenc, Janez: Trošt, Stojan (1921–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950600/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine