Primorski slovenski biografski leksikon

TRDAN Herman, duhovnik, narodni delavec, slikar, r. 20. nov. 1892 v Pazinu, u. 4. okt. 1970 v Zgbu. Oče Andrej, mati Rozalija Pavlin. 1902 je kot 10-leten odšel v Gor., kjer so bili njegovi sorodniki, in tu je 1911 dovršil gimn. in licejski študij. Tu je nadaljeval tudi bogoslovje. Posvetil ga je nadškof Sedej 27. jul. 1915, novo mašo pa je pel v Leskovcu pri Krškem. Ker se je družina preselila v Gor., je že 1913 dobil dovoljenje za izločitev iz tržaško-koprske škofije, kamor je spadal Pazin. 1. okt. 1915 je nastopil prvo službo kot kooperator v Dornberku, spomladi 1917 v polni vojni vihri je šel za kurata v Lokovec, naslednje leto pa za vikarja v Avče, kjer je ostal do Novega leta 1922, ko je bil premeščen kot kurat v Podgoro. Kakor je med soško fronto reševal dragocenosti iz treh cerkva, tako je po vojni reševal narodno in kult. življenje na Gor., saj je v Podgori postavil temelje za plodno prosvetno razgibanost. 1923 je dobil študijski dopust, 1928 pa je bil dekretiran kot vikar v Zapotok, vendar so ga faš. strahovalci že prej tako preganjali, da je moral zapustiti Primor. Škof Gnidovec ga je poklical v Skopje, že 21. nov. 1927 ga je inkardiniral v svojo škofijo, vendar je T. odšel v tedanjo Jslo šele v začetku 1929. Iz Makedonije je prišel v Gušac pri Sisku, potem na župnijo Ladislav in končno v Zgb. Ker je bil mož lastnega mišljenja in značaja, so ga začeli še ustaši preganjati, da je živčno zbolel. - T. je bil tudi upoštevan slikarski mojster, slikarstvo je študiral na akademiji v Münchnu. Rad je prihajal v svoje kraje na Gor. in kot nekdanji dijak je bil med ustanovitelji Kluba starih goriških študentov, ki je za svojega delovanja postavil veliko spominskih plošč zaslužnim javnim delavcem po vsej Primor., največ pa v Novi Gor. V povojnem času je opravljal nekatere ugledne službe pri hrv. vladi, za svoje delo v času osvobodilnega boja pa je prejel tudi najvišja priznanja.

Prim.: NadškAGor; Matični urad v Pazinu; Glas koncila (okt. 1970); NL 15. okt. 1970; T.Pavšič, Kulturno delo Kluba starih goriških študentov, Nova Gor. 1973, 6.

Pšč.

Pavšič, Tomaž: Trdan, Herman (1892–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950490/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine