Primorski slovenski biografski leksikon

ŠMUC Vojka, študentka, mladinska aktivistka, polit. preganjanka in borka NOB, r. 9. sept. 1923 v Logatcu, u. 27. nov. 1944 v Škariču pred Kninom. Oče Roman, trgovec, mati Lucija Šinkovec iz Idrije, uradnica in gospodinja. Starši so 1920 emigrirali v Jslo, v Trst so se vrnili 1927. Tu je Vojka obiskovala it. osn. š. in končala 5-letno višjo trg. š., obenem obiskovala tečaje slov. v zasebni šoli »Galileo Galilei« v ul. Battisti pri prof. Jožetu Kosovelu. Vključila se je v slov. trž. študentsko družbo in v slov. študentski krožek v Ul. sv. Frančiška, se udeleževala dijaških izletov narodne in protifaš. vsebine, sodelovala pri raznih prosv. prireditvah in pela pri ileg. slov. zboru v Barkovljah, ki ga je vodil Rudi Jagodic, in sodelovala pri študentskem ciklostiliranem listu Iskra. Med aretacijami najbolj zavedne slov. mladine od mar. do okt. 1940 je bila prvič aretirana in zaprta 4 mesece v Trstu in po izpustitvi postavljena (kot vsa družina) pod policijsko nadzorstvo. Avg. 1941 je po prihodu organizatorja OF Oskarja Kovačiča v Trst dobila zvezo z njim in se vključila v OF v strogem središču mesta. Ob procesu proti Pinku Tomažiču in tovarišem je sodelovala v trosilni in napisni akciji v središču mesta in celo na sodni palači. Jan. 1942 je bila skupno z družino drugič aretirana in maja 1942 pred konfinacijsko komisijo obsojena na 5 let konfinacije. Kazen je prestajala do febr. 1943 v Forenzi in nato do kapitulacije It. v Terranovi v Lucaniji. Po kapitulaciji It. je dosegla Bari in se tam v bazi NOVJ pridružila prekomorskim part. enotam. Iz Barija je odšla v Carbonaro, kjer se je vključila v kult.-prosv. in vzgojno delo med borci in v tečaje prve pomoči. Iz Carbonare je odšla v Gravino in v Grumo, kjer je v zavezniški bolnišnici opravila tečaj za instrumentarko in bila dec. 1943 dodeljena 3. bat. 3. prekomorske brigade za sanitetno referentko. Z brigado je mar. 1944 prišla preko Visa v Dalmacijo, se udeležila njene bojne poti in pri izvrševanju svoje sanitetne dolžnosti padla pri zaselku Škariču v bojih za Knin. Pokopana je na pokopališču v Lukarju pod planino Promina. Iz časov konfinacije je ohranjenih veliko njenih pisem. V part. je vodila dnevnik, ki je delno ohranjen, urejala in pisala je v glasilo 3. bat. 3. prek. brigade. - O Vojki so po njeni smrti objavili veliko spominskih sestavkov in pesmi njeni soborci. Po njej je bilo 26. avg. 1945 poimenovano slov. prosv. društvo »Škorklja - Vojka Šmuc« v Trstu, mladinska delovna brigada »Vojka Šmuc« na progi Šamac-Sarajevo 1947, Mladinska delovna brigada »Vojka Šmuc« 1979–1983, 10. nov. 1965 pa osn. š. »Vojka Šmuc« v Izoli, ki je pobratena z osn. š. »Narodni heroji« v Kninu. Akadem. kiparja A. Sigulin in Jože Pohlen sta naredila Vojkin doprsni kip (v šoli v Izoli), slikarja Alojz Bucik in Viktor Birsa pa umetniški portret po zadnji ohranjeni fotografiji iz NOB (hrani ga šola v Izoli).

Prim.: Dokumentacija iz osebnega arhiva in spominov Vojkine sestre Tatjane Šmuc-Koren; Danilo Benčina, Istra pod pepelom. O tržaški mladi generaciji med obema vojnama, JKol 1961; Milan Bolčič, Iskra in Plamen, ilegalna lista, JKol 1961; Cita Bole, Od Ljubljane do Gravine, Delo od 29. apr. do 17. jul. 1967; Milica Kacin, Tržaška mladina v narodnoosvobodilnem boju. Prispevki za zgod. delavskega gibanja, Lj. 1960, letnik 1, št. 2; Albert Klun, Prekomorci v narodnoosvobodilni vojni, Koper 1976; Isti, Brigada bratstva in enotnosti, Lj. 1981; Jože Koren, Vloga bratov Oskarja in Lea Kovačiča v postavljanju temeljev OF na Tržaškem in v Istri, PDk 26. apr. 1981; Janez Kramar, Oskar KovačiČ, organizator NO gibanja na Primorskem, PDk 24. dec. 1968; Josip Kravos, Spomini starega štempiharja, JKol 1967; Milan Pahor, Prispevek za preučevanje zgod. slov. protifaš. gibanja v Trstu v letih 1937–1941, referat ob okrogli mizi v Pokraj. muzeju v Kopru 18. dec. 1981; Vid Vremec, Uprli so se fašizmu (Tomažičev proces), PDk od 23. nov. do 19. dec. 1971; Življenje in smrt slov. komunista Pina Tomažiča, Delo, Trst 9. dec. 1964; Jože Koren-Albert Klun, Vojka Šmuc - Mladost za svobodo, izd. Osn. š. Vojka Šmuc ob 40-letnici Vojkine smrti, Izola 1984; Vid Vremec, Pinko Tomažič in drugi; Tržaški proces 1941, Lipa Koper - Zal. trž. tiska 1988, pass.

Koren

Koren, Jože: Šmuc, Vojka. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi948110/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine