Primorski slovenski biografski leksikon

SUŠA Marijan, kulturni in športni organizator, politik, r. 6. avg. 1950 v Postojni, živi v Sežani. Oče Ivan, kmet, mati Jožefa. Osn. š. v Senožečah, 1971 je končal srednjo poštarsko š. v Lj. Eno leto je bil zaposlen na pošti Lj. 1, eno leto na Zavarovalnici Sava, tri leta je delal pri podružnici bgd. trg. podjetja Jugošped v Sežani. 1976 se je zaposlil v občinski Kult. skupnosti v Sežani (od 1981 Skupne strok. službe Samoupravnih interesnih skupnosti občine Sežana), med 1985–91 je bil sekretar skupščine občine Sežana, 1991 je postal dir. Kult. centra Srečko Kosovel v Sežani, 1973 je bil med pobudniki in ustanovitelji Kult. društva »Pepca Čehovin-Tatjana« v Senožečah, od 1978 je bil njegov preds. 1974 je pomagal ustanoviti športno društvo Senožeče, katerega preds. je bil od 1977 naprej. Med 1974–1991 je bil ured. in največ časa glavni in odgov. ured. glasila krajevne skupnosti Senožeče 7 vasi (od 1979 razširjeno še za krajevni skupnosti Štjak in Vrabče ter preimenovano v 27 vasi), kjer je tudi redno objavljal. L. 1981 je napisal brošuro 100 let Gasilskega društva Senožeče. Ob 400-letnici kobilarne v Lipici je bil S. skupaj s Pavlom Skrinjarjem (gl. čl.) pobudnik in organizator prvih liter. srečanj v jami Vilenici pri Sežani. V l. 1980–86 so imela ta srečanja najprej povezovalni značaj za kraške literate z obeh strani meje z ambicijo medsebojno in širše seznanjati literate it., nem. in slov. jezikovne skupine, ki se tu stikajo. Od 1986 imajo vileniška srečanja širši srednjeevrop. značaj z mednar. liter. nagrado, pobudo in organizacijo pa so sčasoma prevzeli drugi. S. je bil jun. 1992 med pobudniki in ustanovitelji polit. stranke Zveza za Primorsko, ki je prvič nastopila na parlamentarnih volitvah dec. 1992, jan. 1993 je postal strankin glavni tajnik.

Prim.: Osebni podatki.

Er. Dol.

Dolenc, Ervin: Suša, Marijan. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947510/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine