Primorski slovenski biografski leksikon

SLOKAR Anton, trgovec, polit. in kult. delavec, tigrovec, r. 10. jan. 1898 pri Slokarjih (Ajdovščina), župnija Lokavec, u. 27. sept. 1982 v Ajdovščini. Oče Anton, mati Marjeta Vidmar, gostilničarja in lesna trgovca. Osn. š. v Lokavcu, obrtno trgov. š. v Ajdovščini. Po vrnitvi iz avstr. vojske, zlasti od 1920 je vneto sodeloval v kult.-prosv. organizacijah ter jih gmotno podpiral. Sam je trdil, da je v te namene zapravil skoraj vse premoženje. V Ajdovščini je ustanovil ŠKAŠ (Športni klub Ajdovščina-Šturje). Zaradi izseljevanja pred faš. terorjem je zmanjkalo nogometašev, zato so se združili z Vipavo v športni klub BURJA. Povezan je bil s politiki v Gor., predvsem z Alb. Rejcem, ur. E in tajnikom polit. društva Edinost, ter z Z. Jelinčičem, tajn. Zveze prosv. društev, a tudi s kulturniki v Trstu (L. Čermelj). V Ajdovščini je najtesneje sodeloval s pevovodjem Jan. Fajglom in režiserjem Rud. Brajnikom. V tajni organ. TIGR je bil med začetnimi sodelavci, prejemal in oddajal je prepovedano liter. Imel je več polic, preiskav in bil večkrat aretiran. Ponoči 19. maja 1934 je s pobegom v Jslo ušel zaporu. – Po 7 mesecih je dobil S. zaposlitev v Lj. pri banski upravi kot dnevničar s tisoč din. mesečne plače, kar je bilo za petčlansko družino (trije otroci od 3 do 11 let) malo. Jsl. državljanstva ni mogel dobiti zaradi osumljenosti. Po zasedbi Jsle je sodeloval z OF. Skrival je slov. vojaške ubežnike iz it. vojske in jih oskrboval s hrano in orožjem. Sodelovala sta tudi njegova sinova Samo in Bojan. Aretirali so ga 28. avg. 1941 in ga po treh mes. lj. zaporov prepeljali v Rim; tožili so ga sodelovanja v NOB in TIGR. Medtem so aretirali ženo in jo po nekaj mesecih izpustili, sina Sama so internirali na Sardinijo, Bojana v Palmanovo. S. so med zasliševanjem hudo mučili in ga 12. jun. 1942 obsodili pred Posebnim faš. sodiščem na 26 let ječe. Premestili so ga v Sieno, in ker so karabinjerji zgubili dokumente, niso vedeli, kaj bi z njim napravili. Poslali so ga v San Gimignano, kjer je bilo več Primor. in 4 iz Sje. Konec nov. 1943 je prišel oče zaprtega dr. Borisa Zidariča (gl. čl.) s ponarejenimi dokumenti in odpeljal s seboj 4 Slov. iz Sje. S. se je vrnil z njimi in dobil ponovno službo na banovini na prosv. oddelku ter še dalje sodeloval z OF. Po upokojitvi se je vrnil v Ajdovščino, kjer je bolehal in umrl.

Prim.: S-jev življenjepis, podatki njegovih znancev in osebni arhiv.

Rut

Rutar, Tone: Slokar, Anton (1898–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine