Primorski slovenski biografski leksikon

SVETLIČ Dušan Rihard, arhitekt, ilustrator, slikar, publicist, kulturni, družbeni in društveni delavec, r. 28. okt. 1904 v Trstu, živi v Milwaukeeju (Visc., ZDA). Oče Rihard, ravn. računovodskega odd. mestne elektrarne in plinarne v Lj. (r. na Viču - Lj.), mati Ivanka Kralj, učiteljica iz Morskega nad Kanalom (gl. čl.). Osn. š. vadnica v Lj., 4 razr. klas. gimn., matura na gradb. odd. TSS v Lj. Arhit. je študiral kot redni slušatelj Tehn. vis. š. v Brnu (CSR) in kot izredni v Lj. pri arhit. Jožetu Plečniku in Iz. Cankarju. Pri tehn. odd. mestnega glavarstva v Lj. je bil tehn. uradnik gradb. odb. za regulacijo Lj., poverjeno pa mu je bilo tudi zbiranje umetnostno-zgod. materiala in izdelava načrta mesta v merilu 1:10.000. Dne 3. sept. 1945 je z ženo Mileno in hčerko Bredo odšel v It. in živel v taboriščih: Bologna, Servigliano, Senigallia, Barletta in Bagnoli pri Neaplju. V Senigalliji je delal kot ilustrator v slov. begunski osn. š. Že od 7. leta starosti je pripadal sokolski organizaciji, pozneje je bil scenograf lutkovnega gled. Sokol I, Lj.-Tabor, prevajal je lutkovne igre iz češč., bil pobudnik in sour. lista Sokolski lutkar, glasila Medžupnega lutkovnega odseka sokolskih žup Dravske banovine, in tajn. Jsle lutkarske zveze. Zato je tudi v taborišču v Barletti delal pri lutkovnem odru kot scenograf, pisatelj lutkovnih iger in režiser. Na njegovo pobudo se je osnovala pri Slov. skavtski četi skavtska poštna zveza med taboriščem in poštnim uradom v Barletti, dokaj oddaljenim od taborišča. Za to zvezo je lastnoročno tiskal skavtske poštne znamke z linorezom kot doplačilne znamke na it. poštnino. Poučeval je prostoročno risanje v viš. razr. slov. gimn. Izdeloval je ilustracije za prireditve slov. begunske skupine in ilustriral povest mlad. pisatelja Mirka Kunčiča Cmokec Poskokec (Clc 1947), prav tako številna njegova dela, ki niso bila objavljena, grafike pa so bile kasneje porabljene v Sokolskem vestniku. V Bagnoliju se je poskušal tudi v pesnikovanju pod psevd. Goričan. - Pod zimo 1949 je odšel v ZDA in se najprej ustavil v mestu Forest City, kjer je naslikal na svilo velik oltarni zastor, v mestu Carbondale pa je priredil prvo samostojno slik. razst. Končno se je stalno naselil v Milwaukeeju in bil v tovarni uradnik pri prejemu in odpravi izdelkov do upokojitve. Tu se je vneteje ukvarjal s slikarstvom in imel dve slik. razst. pod okriljem International instituta in eno skupaj s slik. Tedom Kramolcem in inž. Bertom Krivcem. Kot ljubitelja narave in tabornika ga je najbolj zanimalo krajinarstvo. Posvetil se je tudi keramiki, delal kot ilustrator pri listu in koledarju Ave Maria (Lemont), pri Sokolskem vestniku in Minnesotskem zvonu. Pri slov. kult. društvu Triglav je bil scenograf in po njegovem osnutku so zgradili spominsko kapelico protikomun. borcem v Triglav parku. Nekaj let je pomagal pri Slov. radio-uri Vlada Kralja. Glavno zanimanje je spet posvetil sokolstvu in 1965, ko so ustanovili Jsl. Sokola v Ameriki, sprejel ured. lista Sokolski vestnik, ki je 1974 postal glasilo Predstavništva Jsl. Sokola v svobodnem svetu (JSvSS); njegov ur. je še zdaj. V sokol. vodstvu je član širšega in izv. odb., član starešinstva in opravlja dolžnost namestnika staroste in namestnika glav. tajnika. Istočasno je član glav. in izvrš. odb. Slov. demokratske stranke v zdomstvu.

Tudi žena Svetlič Milena Rosina, roj. Butinar, se je r. v Trstu 7. febr. 1908, dovršila v Lj. žen. real. gimn., nadaljevala študij na Pravni fak. lj. U, dve leti v Zavodu za žen. domačo obrt (prof. Račič) in eno leto na večernem slik. tečaju pri Probudi v Lj. (prof. Sever). Od 4. leta je bila pri Sokolu in kot naraščajnica je na I. jsl. sokolskem zletu 1922 v Lj. zmagala v teku, skoku v daljino in v prostih vajah ter prejela lovorov venec z diplomo. Delala je pri lutkovnem gled. Sokola I na Taboru-Lj., z možem sour. list Sokolski lutkar. Na slov. begunski gimn. v Barletti je poučevala kem. in mat., telov. in žen. roč. dela. Delala je tudi pri lutkov. odru. V Milwaukeeju je delala pri Triglavu in International institutu. Še zdaj pa je uprav. Sokolskega vestnika, matrikarica in arhiv. Jsl. Solkola. Z možem in hčerko se ukvarja s keramiko in izdelavo različnih slov. spominkov iz lesa in volne.

Prim.: Osebni podatki (16. sept, 1988); Sokolski vestnik.

Jem.

Jevnikar, Martin: Svetlič, Dušan Rihard (1904–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947010/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine