Primorski slovenski biografski leksikon

SULIGOJ (ŠULIGOJ) Jože Silvo, duhovnik, r. 30. jul. 1929 v Ročinju, živi v Trstu. Oče Peter, kmet-delavec, mati Alojzija Mahnič, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v domači vasi, sred. š. in licej ter bogoslovje v semenišču v Macerati. Tu je bil 2. apr. 1960 posvečen v duhovnika. V tej škofiji je delal do 1964, posebno med mladino v okviru oratorijev. 1964 je prišel v Trst in se vključil v trž. šk.; najprej je služboval v žup. sv. Alojzija. 1968 je prevzel odgovornost za slov. vernike žup. sv. Jakoba in za tiste, ki težijo v to žup. 1977 je moral zaradi poslabšanja že slabega zdravja zapustiti to številno in zelo važno žup. skupnost, in sicer prav v času, ko je bila v novem živahnem razmahu. Bil je izvoljen v prvi trž. Prezbiterialni svet in v tričlansko komisijo za pripravo njegovega statuta. 1970 je bil med ustanovitelji Šentjakobskega kulturnega društva (ŠKD), ki deluje v lastnih prostorih v ul. Concordia v žup. sv. Jakoba, in bil njegov preds. do 1983. Od 1964 do 1977 je poučeval verouk na raznih slov. in it. osn. š. ter na slov. sred. in strok. š. V letih 1967–72 je skrbel tudi za slov. vernike v Žavljah. Tu se je trudil, a brez uspeha, da bi dosegel razumevanje miljske obč. uprave za prepotrebni slov. vrtec. Bil je pobudnik za ustanovitev Društva staršev na slov. osn. š. pri Sv. Jakobu (po vrsti drugo društvo na slov. š. v Trstu). Bil je tudi med pobudniki za poimenovanje osn. š. pri Sv. Jakobu po Jos. Ribičiču in sodeloval pri zborniku, ki je ob poimenovanju izšel, Sv. Jakob. Zgodovinski razgledi po življenju Slovencev v tržaškem delavskem okraju (1980) s člankom Župnija in njena vloga v življenju Slovencev pri Sv. Jakobu. V katol. tisku je objavil več priložnostnih člankov o verskem in narodnem življenju Slov. v Trstu. Sedaj le občasno pomaga v žup. sv. Jakoba in drugim sobratom.

Prim.: Osebni podatki; arhiv SKD; vprašalna pola

Ropet

Petaros, Robert: Suligoj, Jože Silvo (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine