Primorski slovenski biografski leksikon

STRES Peter, zgodovinar, r. 14. jun. 1952 na Idrskem pri Kobaridu, živi na Zalem Bregu v Gor. Brdih. Oče Jožef, kmet, mati Marija Miklavič. Osn. š. v Kobaridu, gimn. pedag. smeri v Tolminu, kjer je maturiral 1972. Na tej š. je ur. glasilo Koraki. Na Filoz. fak. v Lj. je od 1972–76 študiral zgod. in sociologijo (dipl. 1977); 1976 se je zaposlil kot kustos v Pomorskem muzeju S. Mašera v Piranu, 1978 pa kot učitelj zgod. in družbenomoralne vzgoje na osn. š. Dobrovo. Poleg poučevanja se S. redno ukvarja z raziskovalno in publicistično dejavnostjo in je javno prisoten na več področjih. V zgodovinopisnih raziskavah se osredotoča na polpreteklo dobo na Prim.; to usmeritev je dokazal že z objavo razprave Ricmanjska afera (J899–1910) v zborniku Slovensko morje in zaledje (Koper 1977, št. 1, 113–33). Reden sodelavec je GorLtka, kjer je prispeval naslednje važnejše članke: Tolminci v pomorskih poklicih (1977–78, št. 4–5, 19–34); Publicist Ivan Kuk (1823–1864) (1982, št. 9, 53–58); Oris kolonata v slov. delu dežele Goriško-Gradiščanske do konca prve svetovne vojne (1985–87, št. 12–14, 175–203). V tej reviji sodeluje tudi z ocenami, zanjo je pripravil še nadaljevanje čl. o kolonatu, ki obravnava obdobje do 1947. V reviji 2000 (1988, št. 4041, 56–63) je objavil razpravo Janez Evangelist Krek in Goriška, v zborniku Pokrajina in ljudje na Bovškem (Lj. 1988, 9–19) čl. Prebivalci Bovškega v času soške fronte. Pripravil je brošuro Oris delovanja Enotnih sindikatov na Primorskem (1945–1947) (Nova Gor. 1988), dognanja ob tej raziskavi pa je že prej na kratko strnil v dveh čl. v DEn. Član je ured. Kronike, sodeluje pri PSBL, SSKJ in Encikl. Slovenije. Posamezne čl. je objavil tudi v PV, Delu, PrimN, TV-15, Domu, Glasniku za varstvo okolja Lj. Poleg zgodovinopisnih tem je kritično obravnaval način popotresne gradnje na Tolminskem, se zavzemal za demokratične volitve, nastopal proti polit. zapostavljanju A. Gradnika, opozarjal na vprašanje briške pitne vode. Na OŠ Dobrovo vodi zgod. krožek, sodeloval je pri ustanavljanju planinske skupine Brda.

Prim.: Osebni podatki; KatG 28. jan. in 11. febr. 1988; NL 4. in 11. febr. 1988; DEn 26. febr. in 4. mar. 1988; PrimN 11. mar. 1988; ML 12. maja 1988.

M. V.

Vuk, Marko: Stres, Peter (1952–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946850/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine