Primorski slovenski biografski leksikon

STRANJ Pavel, raziskovalec manjšinske družbene problematike, publicist in družbeni delavec, r. 4. avg. 1946 v Trstu. Oče Alojz, delavec v Tovarni strojev, iz Doline pri Trstu, mati Angela Turk, delavka in gospodinja, iz Lukovca pri Štanjelu. Osn. in sred. š. v Trstu, dve leti pa je zaradi bolezni obiskoval it. bolniške šole. Maturiral je 1966 na Znanst. liceju Fr. Prešeren. V zadnjih treh gimn. letih je o počitnicah opravil daljša potovanja po Evropi in Bližnjem vzhodu, študiral jezike in pisal pesmi in prozo za dijaške LitV (psevd. Rok). Prvi članek v PDk je objavil 1961. Od 1966–74 je bil vpisan na trž. U na kemijsko inženirstvo, a predavanja je redno obiskoval le prva leta. 1969 se je vključil v slov. mlad. levičarsko gibanje M. Gubec in po njegovem razpustu začel aktivno sodelovati v slov. mlad. organizacijah, kot član mlad. in glav. odb. SKGZ, Dij. Matice idr. V tem času je imel prve izkušnje z mlad. izobraževalnim delom, objavljal v reviji Dan in po letu 1972 redno v PDk. Po vojaškem roku je nastopil službo pri Slov raziskovalnem inštitutu (SLORI - sept. 1975), opustil inženirstvo in se vpisal na zgod. na trž. Filoz. fak. ter si osnoval družino. Diplomiral je mar. 1981 s tezo Osnovne šole s slov. učnim jezikom na Tržaškem 1945–80. V okviru SLORI-ja je raziskoval predvsem šolsko, prostorsko in demografsko problematiko. Tajn. SLORI-ja je bil od 1975–85. Z referati je sodeloval na raznih posvetih in revijah, dva sta izšla v zbornikih: Posvet o slov. šolstvu v It. (Trst 1975), ZTT 1976, it. izdaja pri isti zal. 1976; Simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli sloveni in Italia (Trst 1977), ZTT 1978. Nastopil je na avdiciji v evr. parlamentu v Strasbourgu maja 1984; kot publicist delegat je bil na kongresu it. časnikarjev v Bariju 1980. - S. je bil med pobudniki dvojezične revije Ponterosso-Rusimost, ki je izhajala v Trstu od maja 1979 do maja 1980. Od 1980–85 je objavil v PDk 150 člankov v rubriki Žarišča napetosti, 1988 cikel Manjšinski mozaik o evr. manjšinah; od 1968 sodeluje v JKol z zgod. članki, od 1979 spremlja vsako leto življenje slov. šol v razpravi Slov. šolstvo v It. Za RAITrstA je pripravil cikle oddaj: Svet za obzorjem, Glasovi iz preteklosti in Naše šolsko obzorje; bil je tudi pri TV ciklu (RAI 3). Sodeloval je pri pripravi razstav: London 1915 - Osimo 1975 (skupaj z Dragom Pahorjem) in 60-letnica Gentilejeve reforme (skupaj s Samom in Minko Pahor). O Bližnjem vzhodu je predaval v Trstu (trikrat), Sv. Križu, Doberdobu, Gor., Vidmu, Kopru, Clcu in Lj. - V letih 1979–81 je bil preds. novo ustanovljenega Slov. zavoda za poklicno izobraževanje, 1984–85 pa načelnik odb. za šolstvo pri SKGZ; po 1981 je eden pobudnikov in organizatorjev Mlad. raziskovalnih taborov v It. Član je še: Zgod. društva Sje, Založ. sveta ZTT, Skupine 85, Sklada S. Tončič, Dij. Matice, Društva mladih raziskovalcev, SM v Lj. - Sodeluje v zamejskih in matičnih listih, revijah in zbornikih. Za delo z mladino je prejel priznanje RK ZSMS jun. 1983 in priznanje koord. odb. Nauku Mladima Jsle jun. 1984.

Prim.: Osebni podatki 11. jul. 1986; BiblJKol 43–49; BiblZTT pass.

Jem.

Jevnikar, Martin: Stranj, Pavel (1946–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946810/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine