Primorski slovenski biografski leksikon

SPECOGNA Giuseppe Romano, javni upravitelj, r. 19. okt. 1928 v Podbonescu, živi tam. Oče Mario, kmet, mati Onelia Onesti. Osn. š. v Čedadu, nato trg. zavod v Vidmu. Od 1958 do 1984 uradnik na domači občini. Član Krščanske demokracije (DC) od 1953, 1963–88 član njenega videmskega pokraj. vodstva. Od 1955 dvajset let tajn. kmečke vzajemne blagajne v Podbonescu, 1956–58 preds. zadružne mlekarne v Tarčetu. Za DC je bil obč. svet. v Podbonescu 1956–60, 1975–80 in od 1985 dalje; obč. svet. v Špetru 1980–83; pokraj. svet. v Vidmu (izvoljen v špetrskem okrožju) in pokraj. odbornik za šport in turizem 1970–73; 1969–73 podpreds. Ente Friulano di Economia Montana; nato preds. turističnega konzorcija Nadiških dolin; 1972–75 preds. konzorcija Comunità Valli del Natisone; 1980–83 in od 1985 dalje svet. Nadiške gorske skupnosti; član vodstva Industr. konzorcija vzh. Furlanije. V letih 1973–88 je bil dežel. svet. F-JK (izvoljen v videmskem okrožju 1973, 1978 in 1983). Kot edini dosedanji dežel. svet. iz Nadiških dolin se je zavzemal za rešitev krajevnih problemov, vendar je glede slov. vprašanja v videm. pokr. zastopal omejevalna stališča krajevne DC in ne zahtev slov. organizacij. To se je med drugim pokazalo na S-evem nastopu na 21. Dnevu emigranta (Čedad 1984) in odmevih nanj. V dežel. svetu je imel vrsto zadolžitev v komisijah in predsedstvu ter bil poročevalec o številnih zakonskih osnutkih o gorskem gosp., javnih delih, stanovanjskih gradnjah in obnovi potresnega področja. Mar. 1983 je bil izvoljen v dežel. odb. za javna dela, po volitvah pa je bil od jul. 1983 do okt. 1984 dežel. odb. za obnovo potresnega področja. Od 1985 je župan v Podbonescu, 1988 pa je bil določen za preds. nove deželne Agencije za gorata področja.

Prim: Osebni podatki; časopisni viri in letopisi dežele F-JK; Beneška Slovenija ima svojega poslanca, Matajur, Videm 30. jun. 1973 s sl.; Novi Matajur, Čedad 15. jun. 1983 s sl.; 15. jan. 1984; Dom jan. 1984, 5; Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Quarant'anni di elezioni nel Friuli-Venezia Giulia, I, Trst 1988, pass.

ij

Jevnikar, Ivo: Specogna, Giuseppe Romano (1928–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine