Primorski slovenski biografski leksikon

SPAZZAPAN (ŠPACAPAN) Bernard, psihiater, kulturni delavec, r. 7. avg. 1949 na Avellanedi (Buenos Aires - Argentina). Oče Bogomir (gl. čl.), mati Angelca Hladnik. Osn. š. v Lanúsu (Argentina), nižjo gimn. v Baragovem misijonišču v Slovenski vasi pri Buenos Airesu, slov. klas. gimn. in licej pa v Gor. (1963–68). Vpisal se je na Medic. fak. U v Trstu in promoviral 1974, specializacijo iz psihiatrije opravil v Trstu 1980, podiplomski študij iz alkohologije v Zgbu 1981 in iz sanitarne sociologije v Bologni 1986. Od 1977 do 1979 je bil kot zdravnik prostovoljec v afriški državi Ugandi. Živi in dela v Gor., kjer od 1983 vodi v bolnišnici službo za zdravljenje alkoholikov in narkomanov. Ustanovni član je Združenja klubov zdravljenih alkoholikov na Goriškem. V okviru raznih zbornikov in kot samostojna poglavja v medic. revijah je objavil več razprav s področja alkohologije in zgod. psihiatrije, med katerimi: Appartenenza etnica e alcoolismo cronico (Psichiatria generale e dell'età evolutiva, 2, Padova 1980); Aspetti culturali delle abitudini alcooliche negli studenti delle scuole medle inferiori (Minerva psichiatrica, 22, 4, Torino 1981); Abitudini alcooliche degli studenti nelle scuole medie inferiori (Mediterranean Journal of Social Psychiatry, 5, 1–2, Zgb 1984); Psicosi alcooliche: indagine sull'incidenza nella provincia di Gorizia nel triennio 1978–80 (Psichiatria generale e dell'età evolutiva, 5, Padova 1985); Alcoolismo, un problema multidisciplinare (Atti Congresso sull'alcoolismo, Cividale 1987); Appunti per una storia dell'assistenza psichiatrica a Gorizia dal '600 ad oggi (Oltre l'antipsichiatria, Padova 1987); Zapiski o zgod. psihiatrije na Goriškem (ZdrV 50, 1981, 6); Značilnost alkoholizma med Slovenci na Goriškem (KolGMD 1975, 154–56); O psihiatriji v Gorici (KolGMD 1976, 124–26); Alkoholizem - hud socialno medicinski problem (KolGMD 1982, 135–36); Naša družba in mamila (KolGMD 1984, 120–21). - Družbeno problematiko obravnavajo njegovi številni članki v KatG. Po prihodu v Gor. se je S. namreč aktivno vključil v slov. kat. organizacije na Goriškem. Bil je voditelj skavtske org. od ustanovitve (1965) do 1977; vrsto let je urejal skavtsko glasilo Planika in vanj pisal. V univ. letih je bil v odb. SKAD, nato preds. odb. za Katoliški dom; od 1984 do 1987 je bil kot predstavnik SSk preds. uprav. odb. v Domu za onemogle v Gor. Od 1974 je v odb. GMD in sodelavec PSBL od 1. zv. Od 1982 je preds. Društva za socialna vprašanja »A. Gregorčič«; od jan. 1987 preds. Gospodarske zadruge »Ojstrnik«; član KTD. - Psevdonim in kratice: Mogočni kragulj; b. š.; B. Š.

Prim.: Osebni podatki; KatG 16. jul. 1974; 20 let-SKAD, Gorica 1975, 14, 35; Picc. 4. maja 1979 s sl.; PDk 19. jan. in 16. mar. 1988.

Češč.

Češčut, Marija: Spazzapan, Bernard (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine