Primorski slovenski biografski leksikon

SOSIČ Milan, inž. gradbenik, šolnik, politik in zadružni delavec, r. 7. jun. 1908 na Opčinah pri Trstu, u. 14. jul. 1987 v bolniš. v Trstu. Oče Andrej, odvetnik, mati Olga Kariž, šivilja. Osn. š. na Opčinah, gimn. v Novem mestu (vojna sirota), matura 1927. Dobrotnik mu je bil p. Leopold Danev. U v Padovi, specializiral se je za gradnjo cest in mostov, diploma 1932; istega leta je opravil tudi drž. izpit v Rimu. Prvo službo je nastopil v Trstu pri inž. Battigelliju, nato v Milanu pri Montecatini. Po vojni je ustanovil z inž. Jos. Sosičem samostojno gradb. podjetje in obnovil številne vasi: Čezsoča, Tomačevica na Krasu, zgradil dom šolskih sester v Trstu in Marijin dom v ul. Risorta 3 (Trst), Slomškov dom v Bazovici, cerkev pri Sv. Ani, Marijin dom v Rojanu in pri Sv. Ivanu v Trstu, Finžgarjev dom na Opčinah. Kot inž. je izrisal številnim zasebnikom lastne domove in jim pomagal z nasveti. 1929 je bil poklican k vojakom v Palermo, postal častnik, a kasneje degradiran kot »elemento filoslavo«. Od 1960 do 1975 je učil matem. na slov. trž. sred. šolah. Po vojni se je vključil v Slov. kršč. social. zvezo (SKSZ) in postal na prvem občnem zboru 1. avg. 1948 njen podpreds., kasneje preds., od 1954 v Slov. katoliški skupnosti (SKS), pozneje v Slovenskem ljudskem gibanju (SLG) in od 1962 v Slov. skupnosti (SSk). Kandidiral je na prvih povojnih volitvah v Trstu 12. jun. 1949 na Slov. narodni listi. Jan. 1950 je bil ustanovljen Akcijski odbor za obrambo STO in S. je v njem zastopal SKSZ; potegoval se je za STO in za slov. pravice v javnosti. Kandidiral je tudi na vsakih naslednjih obč. in pokraj. volitvah in bil za SSk med leti 1970–75 pokraj. svetovalec in odbornik za proračun. Pozneje je bil več let finančni svetovalec v Drugostopenjski davčni komisiji. 1982 je bil izvoljen za svetovalca krajevnega sosveta za Vzhodni Kras na listi SSk in bil med 1982–83 preds. tega sosveta. Ves čas je bil član župnijskega sveta na Opčinah. Od poživitve Hranilnice in posoj. na Opčinah je bil njen podpreds. in od 1976–83 preds. Zanjo je napravil načrte za novi sedež na Bazoviški cesti in vodil gradbena dela. Za bančne usluge je bil odlikovan s priznanjem vsedrž. zveze Kmečkih hranilnic iz Rima. 1985 se je zaradi bolezni umaknil iz javnega dela.

Prim.: Osebna pola; poročila domačih; letna poročila Hran. in posoj. na Opčinah; arh. SSk in poročila na občnih zborih; knjiga Hranil. in posoj. na Opčinah, Trst 1983 (z dvema S-evima člankoma in sl.); Hvaležni župnik, † inž. M. S., KatG 23. jul. 1987.

Šah

Šah, Maks: Sosič, Milan (1908–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946320/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine