Primorski slovenski biografski leksikon

SORČ Ciril, duhovnik, teolog, strok. pisatelj, r. 8. maja 1948 v Štomažu na Vipavskem. Oče Franc, zidar, mati Zofija Bratina. Osn. š. je obiskoval prvi dve leti v Štomažu, 3. in 4. razr. v Skriljah, ostale štiri razrede v Dobravljah. Med 1963–67 je študiral na klas. gimn. v Malem semenišču v Vipavi (Srednja verska šola), kjer je tudi maturiral 1967. Jeseni istega leta se je vpisal na Teol. fak. v Lj. in tam dipl. 1973. V duhovnika posvečen 29. jun. 1972 v Idriji. 1973–76 kpl. v Izoli, nato eno leto žup. upr. na Vojskem, v tem letu napravil lic. iz teologije, od 1977–83 spiritual v Malem semenišču v Vipavi. 1980 doktoriral na Teol. fak. v Lj. iz teologije. Od 1983 do 1988 žpk v Knežaku in od 1885 tudi hon. pred. dogmatike na Teol. fak. v Lj. 1987 je dosegel naslov habilitacijskega docenta. Član je Medškof. liturgičnega sveta in Tajništva ŠKJ za neverne ter Škof. sveta za duhovne poklice. Urejal je listič Gospod kliče (od 1982–86). V svojih delih se ukvarja predvsem s teol. vprašanji. Doktorsko disertacijo Soočenje z Moltmannovo teologijo upanja je 1980 izdal kot knjigo (Vipava, 268 str.). S-evo drugo knjižno delo je Prihodnost sveta in človeka, Eshatologija, Lj. 1987. Jeseni 1988 je odšel na enoletno izpopolnjevanje v Rim. - Dela: Pierre Teilhard de Chardin - odstranjevalec pregraje med vero in znanostjo, BV 30 (1970), 265–83; Teilhard de Chardin o »večni ženskosti«, BV 33 (1973), 130–38; Moltmannov pogled na človeka, BV 37 (1977), 200–07; Kaj je z vero pri zakramentih?, CSS 15 (1981), 36–38; Revolucionarne prvine krščanskega upanja, Poslednja revolucija (Zbornik predavanj s teološkega tečaja o aktualnih temah za študente in izobražence 1981–82, L j. 1982, 97–119); Obdarjenost - izhodišče češčenja, BO (Božje okolje) 6 (1982), 89–92; Romarski značaj izvoljenega ljudstva, Romamo, Koper 1981, 1–4; Ustvarjeni za veselje, BV 42 (1982), 200–14; Teološki pogled na igro, BV 42 (1982), 301–18; Bogoslužje - prostor različnih služb, CSS 17 (1983), 12–14; Sprava - božje in človeško delo, CSS 19 (1985), 73–75; Krščanstvo - vera veselja, CSS 18 (1984), 71–73; Kdo je kristjan?, BV 44 (1984), 171–78; Ekološki problem v luči teologije BV 46 (1986), 325–38; Kruh naš vsakdanji, BO 7 (1983), 124–28; Glej, prihajam, BO 9 (1985), 1–4; Kdor bo vztrajal do konca, BO 10 (1986), 14143; Rojstvo iz vode in Duha, BO 11–12 (1987), 7–10; Zaupajte, jaz sem svet premagal, BO 1142 (1987), 173–76; v Družini Ob izvirih razodetja, več prispevkov; Duhovnik izvidnik s sadovi iz obljubljene dežele, Družina 26–27 (XXXVI) 1987, 12; Kruh v Jezusovih rokah, BO 12 (1988), 70–72; Marija in misijoni, MO (Misijonska obzorja) 2 (1988), št. 2, 16; Marija v koncilskih in pokoncilskih dokumentih cerkvenega učiteljstva (predavanje na teol. tečaju v Lj. in Mrbu 6. in 7. apr. 1988). - Prevodi v slov.: Gisbert Greshake, Priestersein - Zur Theologie und Spiritualität des priesterlichen Amtes, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1982, 205 str. (rokopis). - Ocene: Jürgen Moltmann, Gott kommt und der Mensch wird frei, BV 36 (1976), 576; Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes, BV 41 (1981), 126; Hans Urs von Balthasar, Kleine Fibel für verunsicheste Laien, BV 40 (1980); P. N. Evdokimov, L'art de l'icône. Theologie de la beauté, BV 42 (1982), 116; Herbert Vorgrimler, BV 42 (1982), 120; P. Lapride-J. Moltmann, Jüdischen Monotheismus - Christliche Trinitätslehre, BV 42 (1982), 121; Paul Tournier, Učimo starjeti, CSS 16 (1982), 29.

Prim.: Osebni podatki; Družina 1980, št. 19 6; 1981, št. 49–50, 10; 1987, št. 12, 6; NL 19. mar. 1987; Letopis Cerkve na Slov. 1985, pass.

Blažič

Blažič, Kazimira: Sorč, Ciril (1948–2023). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine