Primorski slovenski biografski leksikon

SMERDU Ivan, magister strojništva, univ. prof., javni delavec, r. 28. nov. 1943 v Hraščah pri Postojni, živi v Izoli. Oče Ivan, kmet delavec, mati Viktorija Frank, gospodinja. Gimn. je dovršil v Postojni 1962, študij je nadaljeval na Fak. za strojništvo (FS) v Lj., kjer je diplomiral 1967 pri prof. dr. A. Kuhlju (PSBL II, 214–15) s tezo Statika in trdnost letalskega krila. Osnovno pedagoško prakso si ji pridobil že na FS kot demonstrator pri predmetih strojni elementi in stroj, risanje. Od 1967–69 je delal v tovarni Tomos v Kopru, na koncu kot vodja avtomontaže. V tem času je aktivno sodeloval pri urejanju in prenosu tehnologije montaže avtomobilov. Od 1969–71 je delal v tovarni Mehanotehnika Izola kot vodja proizvodnje. V sektorju proizvodnje je organiziral in izpeljal mrežno planiranje, sodeloval pri izdelavi tehn. dokumentacije za novo livarno in urejal novo tehnologijo brizganja plastike in izdelavo vijakov. V jeseni 1970 je vpisal tretjo stopnjo na FS v Lj., in sicer skupino za hidro- in aeromehaniko; 1976 je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo: Dinamika plinov in procesi pri izgorevanju. Od 1971 do upokojitve 1984 je učil na Višji pomorski šoli (VPŠ) Piran, od 1971–74 kot predavatelj, 1974 pa je bil izvoljen za prof. višje šole; 6 let je bil tudi dekan. 1972 se je vkrcal na motorno ladjo Splošne plovbe Piran »Ljutomer«, da bi spoznal ladijsko tehniko, delo na ladji in prilagajanje učnega programa potrebam združenega dela v pomorstvu. Rezultat tega dela je bil tudi nov laboratorij za tehn. meritve na VPŠ Piran, ki so ga opremili tudi z napravami njegove konstrukcije. Ves čas honorarno poučuje tudi na koprskem oddelku FS iz Lj. 1975 je organiziral posvetovanje o lepljenju kovin. Po upokojitvi na VŠP Piran se je vrnil v tovarno Mehanotehnika Izola, kjer je vodja razvoja in investicij. - S. je ves čas družbenopolit. aktiven: od 1970 dalje je bil član izvršnega odb. SZDL v Izoli; član medobč. odb. za inovacije in delegat področne raziskovalne skupnosti Sje; član Društva za proučevanje in napredek pomorstva Jsle in član Združenja pomorskih strojnikov; član izvrš. sveta obč. Izola; kot član ZKS je bil delaven v samouprav. organih VPŠ. - Objavil je Tehnične meritve za pomorske strojnike (skripta), Portorož, VPŠ Piran 1973, 103 (skupaj z D. Kernevom); Lepljenje kovin, Pomorstvo 1975, 414–16.

Prim.: ULjBB III/2. del, 1364–65; osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Smerdu, Ivan (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine