Primorski slovenski biografski leksikon

SKOK Franc, politični delavec, r. 21. febr. 1921 na Vojskem, živi v Tolminu. Oče Jakob, mali kmet, mati Ivana Bajt, gospodinja. Po osn. š. je delal priložnostno kot dninar pri velikih kmetih, nato pa eno poletje pri gozdnih ter dve poletji pri cestnih delih. Jan. 1941 je bil poklican k vojakom, redni rok je služil v Folignu (Perugia), naslednje leto pa je bil premeščen v t. i. posebni bataljon, pri katerem je vse do kapitulacije It. v glavnem delal v abruških gozdovih. Po 8. sept. 1943 se je prebil domov na Vojsko, kjer je bila domača hiša požgana od It. Takoj se je priključil part., in sicer najprej Idrijskemu odredu, nato pa v Cerknem 1. okt. 1943 prešel v Vojkovo brigado. V njej je bil le mesec dni, v tem času pa se je udeležil bojev v Baški grapi in Poljanski dolini. Nato je bil kot poznavalec teh krajev premeščen v Gradnikovo brigado kot kurir, kar je ostal do apr. 1944. Zavoljo rahlega zdravja je tedaj prešel na kurirsko relejno postajo P 5, ki je delovala nad Predmejo. S. je na njej ostal do konca vojne, bil kurir, na kraju pa tudi politdelegat karavle. Po osvoboditvi je v enotah KNOJ-a služboval po različnih krajih Prim. do demobilizacije konec dec. 1946. Nato se je zaposlil v idrijskem rudniku, a je bil po enem letu poslan na polit. tečaj v Lj. ter potem imenovan za sekretarja okraj. odb. OF. 1949 je postal preds. skupščine in sekretar okraj. komiteja KPS v Idriji, 1952 pa preds. skupščine okraja Tolmin. Kmalu se je vrnil v Idrijo, toda 1953 je spet postal okraj. preds. v Tolminu. Tega leta je bil tudi izvoljen za republ. poslanca, kar je ostal dve mandatni dobi, do 1961. Z združitvijo okrajev Gorica in Tolmin je S. postal podpreds. skupščine novega okraja Gorica. Zadolžen je bil za družbene dejavnosti ter skrbel za nove kadre. Po združitvi okrajev Koper in Gorica je postal podpreds. skupščine tudi novega okraja Koper, prav tako zadolžen za družbene dejavnosti. Po ukinitvi okrajev se je vrnil v Tolmin ter tam opravljal štiri leta funkcijo preds. ter nato še 4 leta funkcijo podpreds. obč. skupščine. Upokojil se je 1973, vendar je še delal v SZDL, ZZB NOV Tolmin ter v delegatskem sistemu. Ob tem je S. zbiral tudi spominsko in drugo gradivo o organizaciji kurirskih zvez med vojno na Prim. O tem je izdelal nekaj elaboratov, ki so bili uporabljeni v monografiji o kurirjih na Slovenskem. Poleg tega je napisal nekaj prispevkov o Gradnikovi brigadi za TV-15, za PrimN pa nekaj prispevkov o življenju na terenu. Za svoje delo v vojnem in povojnem času je prejel več odlikovanj.

Prim.: Osebni podatki; Rado Zakonjšek, Partizanski kurirji, Lj. 1985, 227 s sl.; Nova Gorica 1. febr. 1951, št. 5; PrimN 14. mar. 1958; LdP 26. febr. 1958; PrimN 27. jan. 1960 in 24. febr. 1981; GorZb 1958.

Mlakar

Mlakar, Boris: Skok, Franc (1921–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945980/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine