Primorski slovenski biografski leksikon

SKALETAR (SCALETTARI) p. Frančišek, zgodovinar, r. 19. mar. 1635 v vasici Skaletar (Vogrsko) pri Gor., u. 11. febr. 1694 v Gradcu. Nižjo gimn. (grammaticalia) naredil v Gor. (1647–51), vstopil v frančiškanski red 1651 in po opravljenem noviciatu študiral retoriko (1652–53), filoz. (1653–55) in teolog. (1655–58) v Gradcu, nakar je služboval v dušnem pastirstvu v Gor., Lj., Karlovcu (1670–89) in Gradcu (1689–94). Grof Ivan Jožef Herberstein (1630–89), član reda malteških vitezov (od 1643, prior za Ogrsko od 1682), general in poveljnik Vojne krajine v Karlovcu (od 9. jun. 1669), je pričel vojno zoper Turke in je na svoj bojni pohod (1. jan. 1686) vzel tudi svojega spovednika p. Frančiška Skaletarja. Tako se je ta udeležil vseh njegovih vojskovanj pri Navarinu v Moreji (7. jul. 1686), Neaplju (29. avg. 1686) in Novigradu v Dalmaciji (1687) in se z njim tudi vrnil v Karlovac. Ker je Herberstein hudo zbolel, ga je S. spremljal v Gradec in bil pri njem vse do njegove smrti (30. nov. 1689). To vojskovanje je S. popisal v obsežnem delu (400 strani): Condotta navale e vera relazione del viaggio da Carlstot a Malta di Giovanni Giuseppe Conte d'Herberstein... seguito il primo dell'anno 1686–87 (Graz 1688).

Prim.: C. Weibl, Syllabus chronologico-historicus virorum illustrium ex ordine S. Francisci (rkp.); F. A. Nreckenfeldt, Historisch-topographische Beschreibung von Neustadl-Rudolfswert (rkp.), 43; P. Greiderer, Germania franciscana, Tomus I, libri II, § 4, št. 457; Catalogus Bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi, Tomus I. Scriptores Hungaros et rerum hungaricarum typis editos complexus. Pars II. Sopronii 1799 str. 289; Index alter libros Bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi... Pestini 1800, 339; C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, VIII, Wien 1863, 324–28; R. Lopašić, Karlovac, poviest i mjestopis grada i okolice, Zgb 1879, 195–206; A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark in historischer, geographischer und ethnographischer Beschreibung, Graz 1886, 15; I. Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, Lj. 1891, 156; A. Furlan, ČZN XXI, Mrb. 1926, 29–57.

Lc.

Lisac, Ljubomir: Skaletar, Frančišek (1635 | 1653–1694). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine