Primorski slovenski biografski leksikon

SIMONI John P., častnik ameriške vojske, od 3. avg. 1945 do 3. jul. 1947 načelnik Prosvetnega urada ZVU v Trstu (Education Division of AMG Triest). S. je bil morda it., slov. ali tudi hrv. porekla (Simoni, Simončič, Simonič ali podobno). It. je kar dobro obvladal v pogovoru. Bil pa je neoporečen, ko je šlo za vprašanja tedaj obnavljajočega se osnovnega in ustanavljanje slov. in hrv. sred. šolstva na Tržaškem in Goriškem, oz. hrv. v Puljščini, ki je po Morganovi razmejitvi spadala v anglo-ameriški pas do mirovne pogodbe 1947. Prve stike s Slovenci je S. dobil po dr. Alfonzu Čuku (PSBL I, 251–52), ki mu je stvarno prikazal položaj na ozemlju, kamor je prišel, in s prof. dr. Srečkom Barago (PSBL I, 34–35), ki je postal njegov strok. svetovalec za slov. šole na Prosv. uradu ZVU v Trstu. S. se je pri svojem delu jasno odločil za smer in sodelavce. Že od 4. avg. 1945, ko je izšla prva uradna Okrožnica, ki omenja slov. šole, pa do 3. jul. 1947, ko je zapustil svoje mesto, je S. s simpatijo spremljal razvoj slov. šolstva. Za obnovo slov. osn. šol se je postavil na stališče, da se odpro, kjer so bile že 1914 in kjer je na razdaljo 4 km vsaj 25 učencev. Z Okrožnico (Ukazom) št. 7 z dne 8. okt. 1945 je ustanovil v Gor.: nižjo gimn., klas. gimn. z licejem in učiteljišče, v Trstu pa: nižjo gimn., realno gimn. in trg. akademijo ter 1947 še učiteljišče. V Gor. in Trstu je ustanovil učiteljske izpolnjevalne tečaje in z Okrožnico št. 11, objavljeno 5. mar. 1947, uredil delovanje strok. šol v Nabrežini, na Katinari, v Sežani in Kanalu. Dokončno ureditev vseh slov. šol pod ZVU pa je objavil Ukaz ZVU št. 18, ki je bil objavljen 8. nov. 1947, torej že po odhodu S., ki je medtem napredoval v stotnika, kapetana, vendar je vsebina Ukaza v celoti delo S. in Barage. - S-jeva je tudi zasluga, da je ustanovil komisijo za slov. šolske knjige in preskrbel za njeno delovanje finančna sredstva. S tem so slov. šole dobivale potrebne knjige. - S-jeva posebna zasluga je bila, da se je zavzel za ustanovitev slov. sred. šol v Trstu, katerih prej nikdar ni bilo, gor. slov. gimn. je bila ustanovljena 1913, a jo je zadušil izbruh prve svet. vojne. S. se ni oziral na pismo, ki ga je prejel od trž. šol skrbništva 9. avg. 1945 proti ustanovitvi slov. srednjih šol. Predstavnik KD (DC) je v trž. mestnem svetu sicer priznal, da imajo Slov. pravico do lastnih šol, a da jih je preveč in da so bile ustanovljene v letih 1945/46, ko so Slov. izrabljali dobroto zavezniškega častnika Simonija, »benevolenza di un ufficiale alleato - Simoni«.

Prim.: A. Geržinič, Boj za slov. šolstvo na Primorskem, Buenos Aires 1983, pass.; D. Bonamore, Disciplina giuridica delle istituzioni scolastiche a Trieste e a Gorizia, Milano 1979; M. šah, Zgod. pregled obnovljenega in na novo ustanovljenega slov. šolstva na Goriškem in Tržaškem od 1945 do 1985, v Slov. šolstvo na Goriškem in Tržaškem 1945–1985, Trst 1986, kjer so vse zavez. okrožnice in seznam šol. knjig, ki jih je založila ZVU.

Šah

Šah, Maks: Simoni, John P. (1911–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine