Primorski slovenski biografski leksikon

SIMČIČ Albin, javni delavec, r. 30. avg. 1915 v Biljani v Gor. Brdih (družina je živela v Gonjačah in mati se je umaknila pred soško fronto), u. 8. jan. 1983 v Izoli. Oče Albin, zidar, mati Frančiška Bizjak. Osn. š. je obiskoval v Šmartnem in do 1930 pomagal na domu. Oče je bil 11 let na delu v Ameriki. 15-leten je S. zapustil It. in se naselil v Mrbu, kjer mu je pomagal stric. Nekaj časa se je učil elektromehanike, potem se je zaposlil v trgovini. Večkrat je bil brezposeln. V Mrbu se je družil s člani prim. emigrantskih organizacij in se vključil v Narodno strok. zvezo. Tu je doživel kapitulacijo Jsle in jul. 1941 pobegnil v Lj., avg. pa je prišel preko Postojne na Prim. in se vrnil domov v Gonjače. Priložnostno je delal do 30. avg. 1942, ko je odšel k vojakom v Arezzo. Po kapitulaciji It. so jih zavezniki prepeljali v Sev. Afriko v taborišče Constantina. Taborišče so okt. 1943 razpustili in prišel je v manjše taborišče. Po drugem plebiscitu, ki so ga zavezniki izvedli maja 1944, se je vključil v NOG. Po prihodu v part. tabor Gravina je bil vključen v inž. bataljon in prvo tankovsko brigado, s katero je odšel na otok Vis. Sodeloval je v bojih za srednje-dalmatinske otoke, obalo in nato so prodirali vse do Trsta, Tržiča in Soče. Po vojni je bil še nekaj časa v enotah JLA kot sekretar personalnega odd. inž. brigade IV. armade. Po demobilizaciji je prevzemal polit. in gosp. funkcije. Po priključitvi Prim. k Jsli je bil polit. delavec na okraj. komiteju KPS v Gor., nato pri okraj. ljud. odb. Gorica. Štiri leta je bil sekretar okraj. komiteja KPS v Sežani - do konca 1952, ko se je preselil v Koper in se zaposlil v Agrarii. V tem kmet. kombinatu je bil dir. pomočnik. Delal je do 1974, ko se je upokojil. Živel je v Semedeli in še naprej polit. delal.

Prim.: A. Klun, Umrl je Albin Simčič, borec in javni delavec, PDk 13. jan. 1983 s sl.; Izjava brata Jožefa Simčiča, Gonjače 15.

Stres

Stres, Peter: Simčič, Albin (1915–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine