Primorski slovenski biografski leksikon

SIMANDL Boris, birotehniški mojster, tigrovec, borec NOB, r. 3. sept. 1900 v mestu Upice na Češkem, u. 8. febr. 1979 v Lj. Oče Josip, mati Ana Zdarska. S. je obiskoval sred. tehn. š. v Pragi, bil vpoklican v vojsko in ob koncu prve svet. vojne ostal v Gor. ter imel tu kot mojster fine mehanike delavnico in trgovino v ul. Corso Verdi 1. Bil je nasprotnik faš. in velik prijatelj Slov., govoril je lepo slov. V boju proti faš. je sodeloval z Alb. Rejcem, Zor. Jelinčičem in s pisateljem Fr. Bevkom. Poznal je tudi Franja Marušiča (ustreljen v Bazovici). S popravili pisalnih, šivalnih in drugih strojev v Gor. in na podeželju je imel prost dostop v vsako gospodinjstvo, v vse urade in tudi v policijske, kjer je iztaknil razne tajnosti. Svoje delo, ki je bilo včasih izgovor, da popravlja stroje, je izkoristil za prenašanje liter. in tajnih poročil (tako npr. Mašerovirn v Kobarid, Didičevim v Idrijo, Jul. Torkarju v Podbrdo, Fr. Golobu na Grahovo itd.) ter vzdrževal zveze podtalne dejavnosti med podeželjem in Gor. Ko sta Rejec in Jelinčič morala zapustiti Gor., je S. sodeloval z Bevkom, a predvsem s članom TIGRA-a I. Lebanom, uslužbencem v trg. Koren. S. je ponoči vozil Lebana na Kras v okolico Komna na sestanke z oboroženo trojko Danila Zelena iz Jsle, nato sta vozila v Gor. ileg. liter. in enkrat peklenski stroj, ki ga je S. ponoči ob obletnici streljanja bazoviških junakov 6. sept. 1933 aktiviral na križišču ulic Brigata Casale in Leopardi pred hišo faš. federalnega tajn. Avenantija, da je eksplodiral točno ob treh zjutraj. Med nalivom, ki je zabrisal za njim sledove, je dospel do vhoda svojega stanovanja, kjer sta stala karabinjerja. Presenečen je mislil, da ga zasledujeta, toda prišla sta po pisalni stroj. Med popravljanjem strojev je odkrival ustaška bivališča v Gor., njihove načrte in prepisoval imena ustašev, ki so skrivaj hodili čez mejo in izvrševali v Jsli sabotaže. Njegova zasluga je bila, da se je faš. Avenanti prestrašil in kmalu zapustil Gor. S. je bil osumljen protifaš. dejavnosti. Polic. agent De Colle se mu je delal prijatelja in mu dal nekatere tajne podatke. C. je po dogovoru, da mu v gostilni »Pri Fieglu« z izmenjavo enakih aktovk izroči voj. topografske karte, vzel agentovo aktovko. Pri izhodu gostilne so ga štirje policisti OVRE aretirali. Bilo je maja 1934. Strahotno so ga mučili na gor. kvesturi. Zaplenili so mu avto, trgovino in delavnico z vsemi stroji in orodjem. Po aretaciji je skupina policistov, bil je tudi De Colle, do najmanjše podrobnosti preiskala S-ovo stanovanje. Med silnim jokom otrok in žene so ob že končani preiskavi odšli, le policist ni obrnil zadnjega krožnika na steni. Žena Pina je vzela izpod njega list s seznamom oseb in podatki ter ga sežgala. Nenadoma je vstopil policist in obrnil krožnik. Zaman je Pina poizvedovala o svojem možu na kvesturah v Gor. in Trstu. Izginil je brez sledu. Dva faš. sta ji prišla povedat, da je bil mož ustreljen. S. je faš. policija na zahtevo češkega konzula izpustila iz zapora. Uklenjenega so vodili do Podbrda, ga deli na jsli vlak, ki ga je odpeljal v Jslo. Žena z otroki, ki jih je gospodar faš. izgnal iz stanovanja in so tri mesece bivali v podstrešju brez vode in stranišča, je šla za njim v Lj. Živeli so v sobici in kuhinji v Kolodvorski ul. Prizadevna žena Pina je uspela najti kak stroj za popravilo, a klienti niso imeli denarja, da bi plačali, zato so ji dajali nakazila, da je nabavila hrano v trgovini. S. je med vojno delal za OF in skrbel za zapornike in internirance. Po vojni je v Lj., Mestni trg 8, uredil servis biromehanike in biroelektrotehnike, ki nosi njegovo ime.

Prini.: T. Rutar, V spomin B. Simandlu, PrimN 28. mar. 1979; Isti, V hišo fašističnega federala Avenantija je Boris Simandl podtaknil peklenski stroj, PDk 1. apr. 1979; pripovedovanje B. Simandla, Iv. Lebana iz Gor.

Rut.

Rutar, Tone: Simandl, Boris (1900–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945670/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine