Primorski slovenski biografski leksikon

RUTAR Franc, veterinar, r. 15. febr. 1905 na Ljubinju pri Tolminu. Oče Ivan, kmet, mati Marija Smrekar, gospodinja. Osn. š. in gimn. v Lj., realka v Idriji, U v Bologni. Veterinarsko službo je opravljal v Idriji, Stični na Dolenj., v Zagorju ob Savi in Kranju, kjer živi upokojen v svoji hiši. R. je od začetka uvajal moderno veterinarsko medicino in preventivo ter izboljševal zdravstveno stanje govedi. Na Dolenjskem je bil med najvnetejšimi člani Rejske zveze za uvajanje sivorjavega goveda. Kot okrajni veterinar in okraj. Veterinar. inšpektor v Kranju ima velike zasluge za sistematično odkrivanje in zatiranje tuberkuloze med govejo živino. V povojnih letih je bilo na območju takratnega kranjskega okraja kar 24% tuberkulozne govedi. R. je bolezen zatrl. Prav tako je odkrival in zanesljivo zdravil vranični in šumeči prisad in trikomoniozo. Bil je med prvimi veterinarji na Gorenj., ki je z Veterin. zavodom Sje sistematično zatrl motnje pri plodnosti telic, uvajal je tudi umetno osemenjevanje in s tem zatiral spolne bolezni živine. Bil je med pobudniki ustanovitve Živinorejsko veterinarskega zavoda z osemenjevalnim središčem v Kranju in 1963 prevzel njegovo vodstvo. Kot ravn. tega zavoda je zaslužen, da se je osemenjevanje na Gorenj. hitro razvilo. Spoznal je tudi, da gorenjsko cikasto govedo ne ustreza več sodobni proizvodnji mesa in mleka. Zato so vpeljali svetlo lisasto raso. V zavodu je razvil poleg osemenjevanja široko kontrolo proizvodnosti. Po njegovi zaslugi je na Gorenj. družbeni obrat z najvišjo molznostjo v državi. Med prvimi je usmerjal na Gorenjskem proizvodnjo mleka in mesa. – Dr. R-ju so 1972 podelili Jesenkovo priznanje na predlog Veter. znanst. zavoda Sje, veterin. odd. Biotehn. fak. ter Zveze veterin. in veter. tehnikov Sje.

Prim.: Osebni arhiv in časopisna poročila o delu.

Rut

Rutar, Tone: Rutar, Franc (1905–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine