Primorski slovenski biografski leksikon

RUSTJA Božidar (Božo), duhovnik, r. 1. jul. 1963 v postojnski porodnišnici, živi v Kopru. Oče Janez, železničar, mati Ana Lozar, gospodinja. Mladost je preživel v Kamnjah na Vipavskem, kjer je obiskoval prva štiri leta osn. š., zadnja štiri pa v Dobravljah. Nato se je vpisal na gimn. v malem semenišču v Vipavi in 1982 maturiral. Po vojaščini (Zrenjanin, Gnjilane) je nadaljeval študij na Teološki fak. v Lj. in 1988 diplomiral pri prof. Steletu z nalogo Versko-teološka misel v delih Alojza Rebule. V akad. letu 1988/89 je obiskoval tudi pastoralni letnik Teol. fak. 29. jun. 1989 je bil posvečen v duhovnika na Sv. Gori pri Gorici. Nato je eno leto služboval kot kaplan v Sežani in Povirju. Od sept. 1990 pa deluje v ured. Ognjišča v Kopru in je obenem duhovni pomočnik v Bertokih in Kopru. – Že od dijaških let piše in opravlja ured. delo. Na gimn. v Vipavi je 1981/82 urejal dijaško glasilo Iskre in v njem tudi objavljal svoje prispevke. V Lj. je urejal (1986/88) glasilo študentov Teološke fak. Pogovori in v njem objavljal pesmi, krajšo prozo, razna poročila in aktualnosti. Bil je vedno vsestransko aktiven. Tako je npr. obiskoval predavanja in seminarje o pisanju, zlasti publicistiki in sredstvih družbenega obveščanja. Poleti 1988 je bil v Švici in Franciji na Univerzi Mednarodne zveze katoliškega tiska (UCIP) in se tudi pozneje udeleževal več njenih kongresov. Poleg že omenjenega uredniškega dela pri koprskem Ognjišču že od nastanka (1990) urejuje tudi revijo Molimo s Cerkvijo ter sodeluje pri glasilih Družina, Tretji dan, Božje oko. Cerkev v sedanjem svetu, Oznanjenje, Celovški zvon, Mladika (Trst). Pri slov. programu tržaškega radia je objavil preko 30 prispevkov. Večkrat sodeluje tudi na RTV (zlasti pri oddaji Obzorja duha) ter občasno z redakcijo slov. oddaj na Radiu Vatikan. Sodeloval je tudi s katol. agencijo AKSA (dokler je obstajala). Od 1993 vodi komisijo za sredstva družbenega obveščanja v okviru Škofij. pastoralnega sveta. Član je Mednar. zveze mladih časnikarjev s sedežem v Ženevi.

Prim.: Osebni podatki; Celovški zvon 1989, št. 23, str. 95; Letopis Cerkve na Slovenskem (Lj. 1991).

ViK

Krapež, Vilma: Rustja, Božidar (1963–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine