Primorski slovenski biografski leksikon

RENER Leopold, publicist, javni delavec, r. 26. sept. 1922 na Ravnjah pri Štjaku, u. 10. okt. 1990 v Sežani. Oče Alojz, kmet, mati Mihaela Mislej, gospodinja. Osn. š. v domačem kraju, dva razr. nadaljevalne š. in gimn. v Gor. Sred. š. je končal z zaključnim izpitom na gimn. v Postojni. Na lj. U je študiral pravo (diploma 1955). Od jan. 1943 je bil aktivist OF, do nov. 1943 je bil v it. zaporih. Nato je delo aktivista nadaljeval in bil tudi partiz. učitelj. Po vojni je služboval v organih OLO Sežana, bil je tajnik občine Divača in tajnik skupščine občine Sežana, posvečal seje tudi kulturnoprosv. dejavnosti. Po upokojitvi je deloval na področju krajevne zgod. in poleg več člankov v časopisu objavil brošuro Zublji na Vrheh (1973), kroniko o Štjaku in okoliških vaseh. Bil je tudi preds. odb. bivših aktivistov srednjeprimor. okrožja.

Prim.: Arhiv GorMuz; podatki matičnega urada občine Sežana.

Plah.

Plahuta, Slavica: Rener, Leopold (1922–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945140/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine